1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Защо вашият бизнес не трябва да бъде във всички социални мрежи? 

Защо вашият бизнес не трябва да бъде във всички социални мрежи? 

Фокусираната и правилно насочена комуникация в социалните канали на брандовете носи много повече стойност, отколкото опитите вашата марка да е навсякъде.

В днешно време сме стигнали до такъв етап от дигитализацията на бизнеса и развитието на социалните мрежи, че да имаш присъствие там се превърна от нещо пожелателно в нещо задължително. Процесът за това се ускори благодарение на COVID-19, което принуди огромна част от бизнесите да преосмислят своите онлайн активности и така много от тях си създадоха уебсайтове, както и започнаха да създават онлайн съдържание в социалните мрежи.

Друго нещо пък, което тласна много бизнеси да разширят медийните си канали, беше популяризирането на TikTok. Тази социална мрежа за отрицателно време се превърна в гигант и лидер на пазара, с който всички останали трябва да се съобразят. Тези два колосални двигателя на промяната, обаче, доведоха до значително много неясни действия от страна на бизнеса, грешки и объркване на аудиторията. 

 

Без никаква ясна стратегия за създаване на съдържание и онлайн присъствие, доста брандове се втурнаха на гребена  на вълната. Това логично доведе до създаване на неясно и понякога излишно бранд съдържание, както и заливане на целевата аудитория с “море” от информация. Това показа нуждата на брандовете от ясно дефиниране на целите им в социалните мрежи, както и необходимост от конкретна комуникационна стратегия, придружена с познаване на основната целева аудитория на бизнеса. 

 

 

Могат да се обособят 5 основни групи от предимства / цели, които биха могли да са основен двигател на действие за създаване на съдържание и реклама в социалните мрежи:

 

 •  Изграждане на разпознаваемост на марката – чрез регулярно споделяне на информация на вашия бранд към целевата си аудитория те научават все повече неща за вас, асоциират ви с определени идентификатори, както и с увеличаването на броя интеракции с тях се увеличава шансът да бъдете запомнени. Това е основно предимство, търсено от всички бизнеси в социалните мрежи 
 • Комуникация и връзка с клиентите – социалните мрежи ни дават възможност много бързи и лесно да влизаме в разговор за марката. Да видим предпочитанията на нашите клиенти, както и да валидираме идеи, предложение и бранд концепции по много бърз, лесен и достъпен начин. 
 • Повишаване на приходите от продажби – това е ясна цел на всеки един бизнес, която може да бъде осъществена по много начини, главно чрез реклама и правилна комуникация, но често ако тя е прекалено агресивна или не се дава добавена ясна и измерима стойност за крайният потребител, то тя не бива ефективно изпълнена. 
 • Подобряване на SEO-то на уебсайта на бранда – всеки един човек, който кликне на линк, пост, ангажира се с публикация подпомага изграждането на редица линкове и действия с вашия сайт. Това помага за повишаване на доверието и релевантността на уебсайта ви и така той се разпознава по-лесно от търсачката на Google. 
 • Събиране на данни за вашите клиенти – онлайн комуникацията и ангажираността на аудиторията в социалните мрежи може да ни даде изключително полезни данни, които могат да се използват в бъдеще, като започнем от имейли и телефони, които хората оставят доброволно, през ремаркетинг данни, чрез които разбираме потребителското им поведение, което можем да използваме, за да ги таргетираме по-прецизно. 

В повечето случаи една пълноценна дигитална стратегия би трябвало да включва всичките пет цели. В зависимост от това колко е развит един бранд, степента и тежестта на всяка една цел може да бъде различна. Но дори и ясно дефинирани, тези цели не ни дават пълната картинка към това какво иска и трябва да направи един бранд. Всичко опира до няколко основни фактора – типът бизнес, който имате, колко широка е таргет аудиторията ви, релевантността на бранда ви в социалните мрежи, както и добавената стойността, която той ще дава на хората. Когато дефинирате всички тях, ще имате много по-ясна картина какво, как и къде да правите в социалните мрежи. 

Типове бизнес 

Главно можем да разделим на два основни типа – бизнеси, насочени към крайни клиенти (B2C) и такива, насочени към бизнес клиенти (B2B). Разбира се, тук може да има много разновидности и подразновидности, но за целите на тази статия ще е по-лесно да разгледаме двата основни вида. След като имате ясно разграничение на фокус клиентите ви, трябва да започнем да дълбаем в дълбочина и да определим къде се намират нашите потенциални клиенти, какви са техните рутинни действия и как можем да привлечем тяхното внимание.

Снимка: iStock
Една от често срещаните грешки е, че бизнесите си мислят, че когато чрез комуникацията си таргетират други бизнеси, то трябва да говорят по различен начин, отколкото по принцип. Но всъщност и в двата случая хора четат комуникацията и взимат решение, затова винаги трябва да има човешки елемент. И втора често срещана грешка е неправилното позициониране в платформите на социалните мрежи. Много бизнеси разчитат само на Facebook, например, вместо да си направят LinkedIn профил и да могат много прецизно да таргетират своите потенциални клиенти. Също така нерядко бизнесите си правят и профили в Instagram например, без изобщо да имат нужда или създават съдържание, което не е релевантно за аудиторията. 

Разбира се, това правило винаги си има изключение и има много добри примери за B2B бизнеси с отлична и ангажираща комуникация в социалните мрежи, като например рекламни и криейтив агенции. Изключение от правилото правят и бизнесите, които едновременно имат и двата типа клиенти, като например телекоми или услуги, които се предлагат и на бизнеси, и на частни клиенти. В този случай се прави ясно разграничение на темите, които се засягат в различните социални мрежи, но това ще го разгледаме по-подробно след малко. 

Таргет аудиторията ви.

Желателно е много добре да дефинирате точно кой искате да ви бъде клиент. За съжаление, дефиницията “всички са ми клиенти” няма как да е вярна. Поставете се в обувките на вашите клиенти, заложете възрастова граница, помислете дали има преобладаване на единия пол, спрямо другия. Какво обичат да правят тези хора, защо биха искали вашия продукт или услуга. Това са важни въпроси, които трябва да се задаваме всеки път.

Ако един бизнес има млада аудитория, то трябва да се насочи към Instagram и TikTok, да поднася рекламните съобщения по-леко и естествено. Може да имате и бизнес, който таргетира 50+ годишни. Е, тези хора по-скоро ще ги намерите във Facebook. Може да имате бизнес, който има нужда от повече обяснения и примери, които да се поднесат под формата на видеа или статии. Реално нашият таргет е най-важен и винаги трябва да съобразяваме всичко с него.

Снимка: iStock
Ако не си направим добре сметката, то често или няма да достигнем правилните хора, или дори и да го направим, те вероятно няма да ни обърнат внимание. Разбира се, тук отново има изключения и можем да имаме по-широк таргет, което да наложи използването на повече от една социална мрежа, но тогава е критично важно да не правим най-голямата грешка…

Голямата грешка на повечето брандове – липсата на релевантно съдържание 

Няма как да не сте забелязвали някои брандове, който има присъствие в няколко социални мрежи, например – LinkedIn, Facebook и Instagram. Но те често публикуват идентично съдържание в тях, без да осъзнават, че реално в различните медийни канали има различни таргет групи, което предполага създаване на различно съдържание. Това води и до нещо друго – хората, които ги следват в едната социална мрежа, няма да ги последват на другата, защото ще има дублиране на нещо, което вече са видели. В подобен случай дори има и голям процент на отследване. Но релевантността на съдържанието се определя и от други действия на брандовете. 

Други често срещани грешки са качването на еднотипно съдържание, както и постове, които са толкова продажбено насочени, че не дават никаква стойност за потребителите. Затова е много важно не в кои социални мрежи ще бъдете, но и какво съдържание публикувате. Все по-важно е да имате видео съдържание, както и да следите на какво реагира вашата аудитория и какво харесва, за да можете да им предоставяте повече от това. Ако продавате на млади хора, говорете на техния език, доближете се максимално до тях, бъдете готини и разчупени. Дръжте се естествено и давайте смисъл на аудиторията си. Дайте им това, което искате те, а не това, което искате вие. 

Създаването на съдържание и присъствието в социалните мрежи е времеемко и ресурсоемко, но и критично важно действие за вашия бизнес. Добре е да планирате ресурсите, с които разполагате, като е по-добре да имате присъствие в една социална мрежа, но да правите нещата по-максимално добър начин, отколкото да се разпокъсвате по всички медии, но накрая да не сте направили нищо отличимо и запомнящо се. Ето няколко лесни за използване насоки, които могат да ви помогнат да се представят по-добре в социалните мрежи, както и правилно да се насочите към това какво и къде да правите: 

 • Опознайте спецификата всяка една от социалните мрежи. Направете кратък анализ на всяка една от тях. Вижте какво правят големите брандове и инфлуенсъри, какво съдържание създават, какви текстове пишат и какви хаштагове използват. Бъдете релевантни с конкретните социални мрежи, но преди да правите каквото и да било се замислете дали действията ви ще отразяват правилно бранда ви, таргета ви и стратегията, която следвате.
 • Опознайте добре аудиторията си и намерете правилния подход към нея. Поставете се в обувките на хората, които искате да достигнете. Помислете какви са основните им мотиватори, какви са техните ежедневни рутини и какво биха искали от потребителска гледна точка. Трябва първо да им дадете стойност, за да искате да получите нещо от тях в замяна. 
 • Спрямо вече дефинираната таргет аудитория, изберете най-подходящата за вас социална мрежа и фокусирайте цялото си внимание и ресурс натам. Така ще си гарантирате достигане на правилната аудитория и оптимална ефективност от гледна точка на съдържание. Използвайте всички възможности, които ви предлага на платформата, в която сте. 
 • Количеството не е равно на качество. Не се стремете да правите много съдържание, а по-скоро обмислете добре това, което ще споделяте. Нека то да има добавена стойност за крайните реципиенти. Ако то е интересно и ценно, хората ще го търсят, ще го очакват и ще се ангажират с него. Така в морето от излишно съдържание ще можете да изпъкнете. 
 • Използвайте повече видео съдържание. То се консумира по-лесно и бързо, можете да кажете повече неща и ангажира повече аудиторията. Това е тренд, който все повече ще се налага и трябва да се съобразим с него. 
 • Следете и анализирайте това, което правите в социалните мрежи. Следете какво се харесва и какво не се харесва от хората. Дори можете да питате аудиторията си. Социалните мрежи са жив организъм и трябва постоянно да се следи ритъма на това, което правите. Трендовете идват бързо и винаги трябва да сте нащрек. 
 • Опитайте се да се диференцирате и да изградите отличимо предимство, спрямо вашите конкуренти. Не копирайте от тях, създайте си онлайн идентичност. Така ще бъдете много по-лесно запомнени и то за по-дълъг период от време. 
 • Развивайте поетапно онлайн присъствието си. След като вече сте направили всички предходни седем стъпки, планирайте нови социални мрежи, в които да привлечете нови потребители и клиенти. Но нека това да става бавно, премислено и планирано. Създавайте различно съдържание във всяка една социална мрежа, за да си гарантирате интереса на всички хора и за да не се повтаряте. Не създавайте профили в социални мрежи, за които нямате време или ясна стратегия какво ще правите вътре. Неправилните действия в социалните мрежи могат и да ви навредят. 

Не подценявайте социалните мрежи и присъствието в тях. Не действайте на сляпо, а си съставете ясна стратегия, която да следвате. Действайте бавно и методично и резултатите ще дойдат. 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии