1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,014.1

При замяната на лева с евро, ако заплатата ми е 1500 лв., ще стане ли автоматично 1500 евро?

БНБ публикува „Въпроси и отговори“ за еврозоната

 

Заради все още високата инфлация у нас и липсата на работещ парламент, който да гласува промени в няколко закона, които са част от условията за влизане на България в Еврозоната, страната ни се отказа от датата 1 януари 2024г. и си постави нова цел - среддата на 2024г. А подготовката по пътя към еврото продължава. БНБ публикува списък с въпроси и отговори за еврозоната. Част от тях отговарят на някои от най-големите притеснения на българите по темата за еврото у нас.  Ето част от тях:

При замяната на лева с евро, ако заплатата ми е 1500 лв., ще стане ли автоматично 1500 евро?

Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото, обясняват от БНБ.

Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата от 1500 лв. ще стане 766,94 евро и е възможно да бъде закръглена от работодателя на 767 евро.

Какво ще стане със спестяванията ми в банката, които са в левове?

Снимка: iStock

От датата на членство на България в еврозоната всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро, пише още в страницата на централната банка.

За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват единствено в евро.

Ако имам спестени над 10 000лв. и те не са в банка, как мога да ги обменя в евро след въвеждането му в България?

Снимка: iStock

В месеците преди въвеждането на еврото гражданите ще бъдат насърчавани да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки. Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на датата на въвеждане на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5