Изкуствен интелект да реагира при инциденти на пътя - защо не? (ВИДЕО)

 Изкуствен интелект да реагира при инциденти на пътя - защо не? (ВИДЕО)

Ролята на изкуствения интелект в мобилността ще бъде все по-осезаема, казва Петър Бънков, директор на Flix България

 

Борбата с изменението на климата и въвеждането на екологични норми са сред основните приоритети на съвременния свят. А като говорим за влияние върху околната среда, по-конкретно за негативното, няма как да не намесим ролята на транспорта.

Снимка: iStock

Секторът използва една трета от крайната енергия в ЕС и генерира огромна част от емисиите на парникови газове. Данните показват, че сухопътният транспорт отговаря за една пета от общите за Европейския съюз.

Както знаем, Общността си постави цели да намали до 2030 г. емисиите от автомобили с 55%, а новият регламент, който прие Европейският съвет, изисква новите превозни средства, регистрирани от 2035 г., да бъдат с нулеви въглеродни емисии.

Решението е последната голяма стъпка в приемането на по-строги стандарти за емисиите на CO2 в ЕС. Оказва се, че пътническите автомобили са основен замърсител, отговарящ за над 60% от общите емисии от европейския сухопътен транспорт.

Новият регламент бе одобрен от Съвета и Европейския парламент през октомври миналата година, но беше изправен пред предизвикателства, след като Германия поиска гаранции, че двигателите с вътрешно горене ще бъдат разрешени и след крайния срок до 2035 г., с условие че работят на въглеродно неутрални горива или е-горива.

Европейски бизнеси и компании вече предприемат действия за постигането на целите, като също така си партнират с различни климатични организации.

Пример за това е FlixBus, създадена в Мюнхен като технологичен стартъп от трима млади предприемачи, които имат за цел да направят екологичния начин на пътуване предпочитан, но и икономически достъпен. 

Компанията стъпва и на българския пазар през 2018 г. начело с Петър Бънков.  Защо продължава развитието си като управляващ директор на Flix България ви разказахме в първата част на поредицата ESG.

Снимка: iStock

„Нивата на отделяните парникови газове при автобусите ни са изключително ниски. Стараем се да щадим в максимална степен околната среда“, споделя Петър, от когото разбрахме в първия епизод, че все повече българи предпочитат екологичен транспорт.

На 1 км. генерираният въглероден двуокис от един автобус на човек е 26 грама. Това е 5 пъти по-малко в сравнение с количеството, произведено от една кола.

„Тоест, ние, хората можем да повлияем, когато заложим и на по-устойчива мобилност“, казва управляващият директор на Flix България.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст