1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Класация: Топ 6 икономики по дял от световния БВП (1980-2024)

Класация: Топ 6 икономики по дял от световния БВП (1980-2024)

Всички цифри са получени от Световните икономически перспективи на МВФ

 

С течение на времето разпределението на глобалния БВП между най-големите икономики в света се променя динамично, отразявайки промените в икономическите политики, технологичния напредък и демографските тенденции.

За да видите как това се е случило през последните десетилетия, ви показваме шестте най-големи икономики в света според техния дял в световния БВП от 1980 г. до 2024 г.

Всички цифри са получени от Световните икономически перспективи на МВФ (издание от април 2024 г.) и се основават на използване на текущи цени, казва „Денар“.

Устойчивостта на САЩ

Започвайки със САЩ, можем да видим, че делът на Америка в световния БВП се колебае значително с течение на времето.

След като достигна дъното си от 21,1% през 2011 г., икономиката на САЩ увеличи относителния си размер с няколко процентни пункта и МВФ изчислява, че тя ще представлява 26,3% от световния БВП през 2024 г.

Тази таблица също така предполага, че САЩ са успели да се възстановят по-бързо от пандемията COVID-19, както се вижда от нарастващия им дял в глобалния БВП от 2020 г. насам. Китай, ЕС и Япония отбелязаха относителен спад през същия период.

Невероятният възход на Китай

Тази диаграма също така предоставя перспектива за периода на бърз икономически растеж на Китай, който започна в началото на 2000-те години.

Интересно е да се отбележи, че Китай се присъедини към Световната търговска организация (СТО) през 2001 г., което улесни интеграцията на Китай в глобалната икономика.

Япония отстъпи от второто място

Някога Япония беше втората по големина икономика след САЩ, представлявайки 17,8% от световната икономика през 1994 г. и 1995 г. Оттогава икономическата стагнация и застаряващото население доведоха до относителен спад в икономическата мощ на страната.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии