1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Кой ще поеме разходите, свързани с приемането на еврото?

Кой ще поеме разходите, свързани с приемането на еврото?

Как ще става превалутирането при заплати и пенсии?

Приемането ни в еврозоната вероятно ще се случи по-късно през 2025 г., а не от 1 януари, както се твърдеше до скоро.

Преди приемането на еврото повечето българи имат доста въпроси.

Един от главните въпроси е - кой ще плати премнаването от лева в евро?

Въвеждането на еврото като парична единица на и всички произтичащи от това процедури и дейности се извършват по най-ефективен и целесъобразен начин, като разходите за лицата не се компенсират с публични средства.

Тоест, ако имате бизнес ще трябва да се погрижите да отговаряте на изискванията на закона за своя сметка.

Самото превалутиране на вземания и задължения, обслужването на банкови сметки и преминаването към плащания в евро не се очаква да доведе до допълнителни разходи за фирмите-клиенти на банките.

Според данни на Министерството на икономиката и иновациите, 37% от анкетираните фирми очакват разходи по предложения период на двойно обозначаване на цените между 500 и 2500 лв. За 9% от анкетирането разходите, свързани с двойното обозначаване, са между 2500 и 10 хил. лв. и за 11% те превишават 10 хил. лв.

Работодателите ще трябва да започнат да изплащат заплатите в евро веднага след датата на въвеждането му. Възнагражденията, записани в трудовите договори, следва да бъдат превалутирани в полза на служителя до найблизкия евроцент, като в този случай няма да се спазва математическото правило. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, трябва да се добави една единица към последния знак. Или да бъде определена нова сума, която не е по-ниска от тази в лева. 

По същия начин - в полза на получателя, ще се закръглят пенсиите и социалните помощи, пише още в документа. В проектозакона няма посочено число на курса, по който ще се разменят левовете за евро. Но се уточнява, че  "официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният валутен курс, който се поддържа вече четвърт век".   Този курс е 1.95583 лева за едно евро.  Превалутирането от левове в евро ще се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая.

Получената сума ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая.  Така например при превалутиране на 1000 лв., ще получим  511.29 евро. За заплати, пенсии, обезщетения, парични и социални помощи обаче са предвидени изключения от математическо правило: "сумите ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е поголям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица". Тоест, ако 1000 лева в банковата сметка стават 511.29 евро, то 1000 лв. заплата или пенсия, изплащана от НОИ, ще станат 511.30 евро.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии