1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

Какво ще се случи с лева след приемането на еврото?

Какво ще се случи с лева след приемането на еврото?

Евробанкнотите, предназначени да заменят българските банкноти са оценени на около 550 млн. броя

 

От момента на присъединяването ни към Еврозоната, българските банкноти и монети в обращение ще започнат да бъдат унищожавани, става ясно от информация на БНБ публикувана в рубриката „Присъединяване към еврозоната“.

Съгласно публикуваната статистика по номинали на страницата на БНБ в интернет в наличнопаричното обращение към края на февруари 2024 г. има общо 581.4 млн. броя банкноти и 3,242 млн. броя монети, които са с постоянна тенденция за увеличаване на техния брой. Оценката на теглото им е около 820 т за банкнотите и 13 000 т за разменните монети, уточняват от БНБ.

За изтеглянето българските банкноти и монети от обращение ще са нужни достатъчно площи за съхранение със необходимата степен на сигурност, както и допълнителни машини с висок капацитет за изброяване и проверка за истинност на изтеглените от обращение банкноти и монети. Освен това ще са нужни допълнителни машини с висок капацитет за унищожаване на банкноти и демонетизиране на монети, както и транспорт за превозването им до местата за унищожаване и демонетизиране.

Евробанкнотите и евромонетите, предназначени да заменят българските банкноти и монети, са оценени на около 550 млн. броя евро банкноти и 880 млн. броя евромонети. За първата година евробанкнотите ще бъдат предоставени назаем от централни банки от еврозоната, като БНБ ще трябва да заплати разходите за транспорт, както и в рамките до две години трябва да възстанови на централните банки заетите банкноти. Евромонетите ще бъдат произведени с българска национална страна съгласно одобрения вече дизайн, като за целта БНБ ще достави необходимите заготовки.

Следва да се има предвид, че тази стойност е ориентировъчна и е на база изчисления от самите институции, като реалните разходи могат да се различават в зависимост от конкретно възложените и извършени дейности. По отношение на поемането на тези разходи, всеки от изброените субекти, както например БНБ, е отговорен за бюджетирането и покриването им. Не е предвидено визираните 492 млн. лв. да се поемат от държавата.

Присъединяването на България към Евросистемата ще доведе до фундаментална промяна в модела на паричната политика в България, посочват още от БНБ. При присъединяване на България към еврозоната ще се извърши цялостно превалутиране на намиращия се в обращение вътрешен държавен дълг и преминаване към плащания в евро за операциите по управление на дълга на вътрешния пазар.

С приемането на еврото от Република България, респективно с влизането в сила на новия Закон за БНБ, БНБ следва да изплати напълно записания си дял в капитала на ЕЦБ, който възлиза на 0.9832% от общия записан капитал на ЕЦБ (106 431 хил. евро). 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии