1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Световните бизнес лидери с най-песимистичната прогноза от 12 години насам

Свят

73% от изп. директори очакват спад в икономическия растеж, показва глобално проучване на PriceWaterhouseCoopers

 

Близо 73% от изпълнителните директори по света очакват спад в глобалния икономически растеж през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от 26-ото Годишно глобално проучване на PriceWaterhouseCoopers (PwC) сред бизнес лидерите, проведено сред 4410 главни изпълнителни директори от 105 държави и територии в края на 2022 г.

Това е най-песимистичната прогноза за икономическия растеж откакто PwC стартира проучването преди 12 години. Разликата с оптимистичните нагласи за 2021 г. и 2022 г. е значителна – тогава повече от 2/3 от участниците (съответно 76% и 77%) смятат, че икономическият растеж ще се подобри.

Близо 40% от бизнес лидерите смятат, че организациите им няма да бъдат икономически жизнеспособни след десетилетие

В допълнение към предизвикателната среда, близо 40% от бизнес лидерите смятат, че техните организации няма да са икономически жизнеспособни след десетилетие, ако не направят съществени промени. Резултатът се наблюдава в редица сектори, вкл.  телекомуникации (46%), производство (43%), здравеопазване (42%) и технологии (41%).

Снимка: iStock

Значително по-малко бизнес лидери са уверени във възможностите на организациите им да реализират ръст в приходите през следващата година (26%). Това е най-големият спад от финансовата криза (2008-2009 г.) насам, когато беше регистриран спад от 58%.

В глобален мащаб очакванията за икономическия растеж варират рязко. С оглед продължаващата енергийна криза, икономиките от Г-7 са по-песимистично настроени по отношение на вътрешните си перспективи за растеж, отколкото по отношение на глобалния растеж, вкл. Франция (70% срещу 63%), Германия (94% срещу 82%) и Обединеното кралство (84% срещу 71%).

Изпълнителните директори виждат множество преки предизвикателства пред рентабилността в собствените си индустрии през следващите 10 години.

Повече от половината (56%) вярват, че променящите се предпочитания и търсене от страна на клиентите ще повлияят на маржовете, следвани от промени в регулациите (53%), недостиг на работна ръка/умения (52%) и технологични пробиви (49%).

Инфлацията, макроикономическата нестабилност и геополитическите конфликти са основните притеснения на бизнес лидерите

Снимка: iStock

Здравните и кибер рисковете бяха най-големите заплахи преди година. Сега обаче инфлацията (40%) и макроикономическата нестабилност (31%) са водещи рискове за бизнес лидерите както в краткосрочен план (следващите 12 месеца), така и през следващите пет години. 25% от участниците в проучването считат и геополитическите конфликти за заплаха, докато кибер рисковете (20%) и изменението на климата (14%) този път остават на по-заден план.

Войната в Украйна и нарастващата загриженост относно други горещи точки по света накараха изпълнителните директори да преосмислят някои аспекти от бизнес моделите си. Почти половината от участниците в проучването, които са изложени на геополитически конфликт, се подготвят за по-всеобхватни проблеми и технически затруднения. Сред действията, които компаниите предприемат, са увеличаване на инвестициите в киберсигурност или поверителност на данните (48%), приспособяване на веригите за доставки (46%), преоценка на пазарното присъствие или навлизане на нови пазари (46%), както и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги (41%).

Снимка: Unsplash
Намаляване на разходите, но не и на броя на служителите или заплащането

В отговор на настоящия икономически климат бизнес лидерите се стремят да намалят разходите и да стимулират растежа на приходите. 52% от изпълнителните директори съобщават за намаляване на оперативните разходи, 51% повишават цените, а 48% разнообразяват портфолиото си от продукти и услуги. Въпреки това повече от половината (60%) споделят, че не планират да намалят броя на служителите си през следващата година. Мнозинството (80%) посочват, че не предвиждат намаляване на възнагражденията на персонала, за да могат да задържат талантите и да смекчат темповете на изтичане на работна сила.

„Нестабилната икономика, високата инфлация и геополитическите конфликти допринесоха за това сериозно ниво на песимизъм. Бизнес лидерите по света преоценяват оперативните си модели и намаляват разходите, но въпреки този натиск продължават да поставят служителите си на първо място и се стремят да задържат талантите", казва Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC. Ако организациите искат не само да процъфтяват, но и да оцелеят през следващите няколко години, трябва внимателно да балансират между смекчаване на краткосрочните рискове и оперативните изисквания спрямо дългосрочните резултати. Бизнесите, които не се трансформират, няма да бъдат жизнеспособни.”

Управление на климатичните рискове нарастващ приоритет за бизнеса

В сравнение с други глобални рискове, климатичните промени не се открояват толкова силно като заплаха за следващите 12 месеца. Бизнес лидерите обаче осъзнават, че климатичните промени оказват умерено до много голямо влияние върху техните разходи (50%), верига на доставките (42%) и физически активи (24%).

В повечето компании бизнес лидерите вече са стартирали (или са в процес на стартиране) инициативи за намаляване на емисиите на техните компании (65%), разработили са нови продукти и процеси с мисъл за околната среда (61%) или разработват стратегия за намаляване на емисиите и смекчаване на климатичните рискове, базирана на данни (58%).

Въпреки нарастващия брой държави, които сега имат някаква форма на ценообразуване на въглеродните емисии, мнозинството от анкетираните (54%) все още не планират да прилагат вътрешна цена на въглеродните емисии при вземането на решения, а над 1/3 (36%) не планират да прилагат инициативи за защита на физическите активи и/или работната сила на тяхната компания от въздействието на климатичния риск.

Снимка: iStock
Изграждането на доверие и трансформацията остават ключови за генерирането на дългосрочна стойност

Бизнес лидерите отбелязват, че ако организацията цели да генерира дългосрочна стойност за обществото, трябва да си сътрудничи с широк кръг заинтересовани страни, за да гради доверие и постига устойчиви резултати. Глобалното проучване на PwC установява, че организациите си партнират с нестопански субекти с цел устойчиво развитие (54%), равенство, многообразие и приобщаване (49%) и образование (49%).

Снимка: istockphoto.com

Ако организациите искат да са жизнеспособни в краткосрочен и дългосрочен план, те  трябва да инвестират и в своите служители и в програми за технологична трансформация. Що се отнася до технологиите, близо 2/3 (76%) от организациите споделят, че инвестират в автоматизиране на процеси и системи, внедряване на системи за повишаване на квалификацията на работната сила в приоритетни области (72%), внедряване на технологии (напр. облачни технологии), AI и други авангардни технологии (69%).

Разкъсвани между изискванията на краткосрочната и дългосрочната трансформация, бизнес лидерите споделят, че се фокусират върху текущите оперативни резултати (53%), вместо да развиват бизнеса и разработят подходяща стратегия за посрещане на бъдещи нужди (47%). Ако можеха да променят графиците си, 57% от изпълнителните директори споделят, че биха отделили повече време на последното.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии