1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,014.1

Близо 3,5 млн. граждани в ЕС са напуснали работа само за 3 месеца

Свят

Това показват данни на Евростат за третото тримесичие за 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. почти 3,5 млн. души (между 25 и 54 годишна възраст) в Европейския съюз са напуснали работните си места. Това показват данни на Евростат.

През третото тримесечие на 2022 г. повече от две трети от напусналите наскоро работа (68,9%) са посочили като причини за това приключването на срочен трудов договор, уволнение или закриване на работното място, което са заемали. Този дял е бил по-отчетлив при хората с ниско ниво на образование (74,6%), и по-нисък при хората с високо и средно ниво на образование (съответно 67,8% и 66,2%).

В България останали без работа през последните 3 месеца са били почти 22 000 души, като 65,2% от тях са посочили като причина за това пазара на труда - приключването на срочен трудов договор, уволнение или закриване на бизнес.

Снимка: Getty/Istock Photos

Преобладаващата причина за напускане на работа в ЕС е изтичането на срочен договор - 1,8 милиона души са изтъкнали тази причина.

При разглеждането на образователната квалификация на напусналите наскоро работа заради изтичане на срочен договор, тези с ниско ниво на образование са най-голям дял (57,1%), следвани от тези с високо образование (56,3%) и със средно ниво на образование ( 47,5%).

Втората най-често срещана причина за напускане на работа е била заради закриване на бизнес по икономически причини, което е засегнало 545 хиляди души, или 15,8% от всички наскоро напуснали работа в ЕС.

Снимка: iStock

Напускането на работа по други или непосочени причини е на трета позиция сред най-често срещаните мотиви, като е било посочено от 478 хиляди души, или 13,9% от наскоро напусналите.

По образователни или други лични причини, работа са напуснали 311 хиляди граждани на ЕС (9% от напусналите наскоро работа), а заради семейни причини, болест или пенсиониране - 283 хиляди души (8,2%).

Снимка: iStock

През третото тримесечие на миналата година сред членките на ЕС най-висок дял на хората, напуснали работата си по причини, свързани с изтичане на трудов договор, е регистриран в Италия (89,9%), следвана от Унгария (88,6%), Гърция (87,6%), Испания ( 81,6%) и Хърватия (70,6%).

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5