1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Еврото - голямата тема на 2023г.

Кипи трескава подготовка за влизането в еврозоната

 

Целта на България е да въведе еврото от 1 януари 2024г. Държавата има нелеката задача да разсее опасенията на хората. 

Снимка: Getty Images
Всеки втори у нас изпитва притеснения за финансите си от влизането на страната в Еврозоната. Това става ясно от национално представително проучване на Министерството на финансите и "Алфа Рисърч", проведено в периода 1-17 ноември 2022 г.

Проуването показва поляризирано отношение между гражданите и бизнеса към приемането на единната европейска валута. 1/3 от пълнолетните български граждани са „За“ въвеждането на еврото, а на противоположната позиция са 23%, които изразяват по-скоро неодобрение, 27% са категорично против. 2/3 от бизнеса е "За" единната валута.

За да разсее опасенията и да разясни как на практика ще се случи въвеждането на еврото, държавата подготвя мащабна информационна кампания. 

Снимка: Getty Image
Какво знаем до момента?

В рамките на 30 дни от въвеждането на еврото у нас, цените ще се обозначават едновременно в двете валути. Това предвижда проект на финансовото министерство, който цели безпроблемно въвеждане на единната валута в България.

Веднага след въвеждането й, работодателите ще бъдат задължени да започнат изплащане на заплатите в евро. Заплатите ще бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Пенсиите и социалните помощи също ще закръгляват в полза на получателя.

Снимка: istockphoto

В законопроекта е записано, че обръщането от лева е евро, задължително ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро. За целта ще трябва да се използва курсът с всичките пет знака след десетичната точка. Няма да се допуска преизчисляване на суми в съкратена форма на фиксирания курс. 

"Потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено“, пише още в проектодокумента.

Превалутираните суми ще се закръгляват до два знака след десетичната запетая. Така, ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, то вторият остава непроменен. Ако обаче, третият знак след десетичната запетая е по-голям от пет,  то вторият знак се увеличава с 1.

Снимка: iStock

Контролът за правилното преобразуване на цените ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Предвижда се лоялните търговци да бъдат обозначавани със стикер „Честен търговец“

В периода на двойно обращение търговците ще са длъжни да връщат ресто единствено в евро. Те обаче ще могат да откажат да приемат повече от 50 броя монети в лева.

След датата на въвеждане на еврото, това ще е валутата, в която ще теглим от банкоматите. Безплатно и в неограничено количество левове ще се обменят от Българската народна банка.

Българите да не бързат да обменят пари в брой преди официалния ден на въвеждане на еврото, тъй като замяната може да включва разходи и такси. В рамките на 6 месеца след присъединяването обмяната на пари в брой ще е безплатна в банките и офисите на „Български пощи“, а след това е възможно да бъде въведена такса. БНБ ще обменя безплатно монети и банкноти от лева в евро за период от неопределено време.

Добре е гражданите да държат парите си в левове в банкови сметки и платежни институции, а не в наличност, с оглед автоматичното им превалутиране в евро от датата на членство в еврозоната. 

Снимка: iStock

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, по които се получават заплати и пенсии, депозитни и други сметки ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат, ПОС - терминал или в офис на банка.

От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии