1 USD
1.81062 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,884.3

Съкращават сроковете за инсталиране на соларни панели в ЕС

ESG

За по-малките мощности режимът ще е уведомителен

Европейският парламент облекчава процедурите за инсталиране на ВЕИ мощности в страните членки. Целта е да се намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия.

Евродепутатите решиха да се съкрати максималния срок за одобряване на нови инсталации от дванадесет на девет месеца, ако са разположени в така наречените "зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници", съобщиха от пресслужбата на европейския парламент. Зоните ще бъдат обособени от всяка държава членка в зависимост от това дали тя е в състояние да инсталира възобновяеми енергийни източници с по-бързи темпове. Ако компетентният орган не отговори до крайния срок, разрешението или искането се счита за одобрено - следвайки така наречения принцип на „мълчаливо съгласие“

Извън тези области процесът не трябва да надвишава 18 месеца, заявяват членовете на ЕП, - а не две години, както беше предложено първоначално. По отношение на презареждането на съществуващи централи за възобновяема енергия, евродепутатите искат процесът на издаване на разрешителни да не надвишава шест месеца.

Снимка: Getty Images

При определянето на правилата за определените зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници страните от ЕС трябва да избягват или, ако не е възможно, значително да намалят отрицателното въздействие върху околната среда, което може да възникне в тези зони.

Обектите от „Натура 2000“, природните паркове и резервати, както и определените миграционни пътища на птиците и морските бозайници трябва да бъдат изключени, с изключение на изкуствени и застроени повърхности като покриви, паркинги или транспортна инфраструктура. Членовете на ЕП добавиха и разпоредби, които гарантират участието на обществеността, преди да се избере район за инсталиране на централа и преди да се определят зони за възобновяеми енергийни източници.

Повишаване на оборудването със слънчеви панели върху сгради, термопомпи

Предложението включва и задължение за страните от ЕС да гарантират, че разрешенията за инсталиране на оборудване за слънчева енергия върху сгради се издават в срок от три месеца. За по-малките инсталации с мощност под 50 kW ще бъде достатъчна проста процедура за уведомление. Инсталирането на слънчево оборудване ще бъде освободено от изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решиха евродепутатите. Процесът на издаване на разрешение за инсталиране на термопомпи не трябва да надвишава един месец.

За да се осигури незабавно включване на повече енергия от възобновяеми източници в мрежата, членовете на ЕП включиха и елементи от неотдавнашно предложение на Комисията, внесено в рамките на така наречената "неотложна процедура", така че повечето от разпоредбите да влязат в сила още през 2023 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии