1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Искаш 1 месец отпуск: Колко компании у нас ще ти позволят?

БГ Бизнес

Какво се случва с допълнителните придобивки по време на отпуск?

 

Колко компании позволяват на служителите си да излязат в дълъг отпуск над 1 месец?

Ново проучване на Tack TMI сред 58 компании, представени в България в сферата на информационните технологии (37), производството (17) и финансите (9) с общо около 50 000 служители, което представлява 1,6% от заетите в България (по данни на НСИ) показва няколко тенденции относно дългият отпуск. 

Кой излиза в отпуск, по-дълг от 1 месец:

  • 6,9% от участниците посочват, че имат поне 1 служител в дългосрочен отпуск по бащинство с продължителност над 1 месец. Това сочи, че организациите и служителите все още не се ориентирали бързо към новата възможност, която българското законодателство предлага.
  • 27,6% от участвалите компании посочват, че имат служители в дългосрочен неплатен отпуск, с продължителност над 1 месец. Броят служители в дългосрочен отпуск варира според големината на компанията, от 1 до 3 служители за 2022, което показва, че не е разпространена практика.
  • 44,8% от участниците посочват, че имат служители в дългосрочен отпуск по болест, с продължителност над 1 месец.
  • 87,9% от компаниите посочват, че имат служители в дългосрочен отпуск по майчинство. Броят им варира от 1 до над 20 служители в дългосрочен отпуск по майчинство към датата на попълване на проучването (ноември 2022 г.).

Повече за отпуска, заради болезнене цикъл:

Различна ли е политиката за служители в дългосрочно отсъствие според нивото на длъжността в йерархията?

На база отговорите на всички компании 8,77% от тях имат по-различни политики по отношение на дългосрочното отсъствие  на висшия мениджмънт, и 6,9% посочват различни политики по отношение на мениджмънт позициите.

Снимка: iStock

В какъв вид дългосрочен отпуск излизат служителите?

Изследвани са някои специфични групи отсъствия, а именно творчески отпуск за лично развитие/учене/преподаване (т. нар. „sabbatical“) и отсъствие, свързано с менталното здраве (поради преумора, бърнаут или друго). 10% от компаниите-участници имат политика за служителите в отпуск, свързан с ментално здраве. 12% от компаниите-участници имат политика за служителите в творчески отпуск.

Снимка: iStock
Какво се случва с допълнителните придобивки по време на отпуск?

Компаниите, които имат практиката да спират някои придобивки по време на дългосрочно отсъствие, посочват като най-често спирани придобивките за транспорт и ваучери за храна. Много от организациите продължават да дават достъп до фирмените офиси, тиймбилдинги/партита и доброволчески инициативи  и/или корпоративна социална отговорност (КСО).

Малко повече от половината от компаниите, участвали в проучването, съобщават, че имат политика служителите да връщат на компанията служебния си лаптоп/ИТ оборудване за периода на отсъствието си. Близо половината от компаниите съобщават, че имат политика служебната електронна поща на служителите или достъп до Интранет да бъдат деактивирани. Това би затруднило значително тези служители в дългосрочен отпуск, които биха искали да са в течение с важните промени в организацията (и са дали своето съгласие за това), и предполага използване на други алтернативни механизми/инструменти тези служители да се държат в течение с промените в организацията.

Повече за отпуска по бащинство:

Каква е формалната политика за поддържане на контакт със служителите в дългосрочно отсъствие?

В над 80% от организациите или нямат политика за поддържане на контакт със служителите в дългосрочно отсъствие, или не се свързват с тях. В по-голяма част от компаниите това е оставено като решение на прекия ръководител под формата на препоръка за контакт. При някои организации тази препоръка би могло да доведе до загуба на контакт със служители. Това, от своя страна би могло да повлияе негативно върху ангажираността и мотивацията за връщане и бързо навлизане обратно в работния процес. Друга голяма тема, важна както за компаниите, така и за завръщащите се от отпуск служители, е каква е политиката за повторна ориентация. 38% от компаниите, участвали в проучването отговарят, че имат такава политика.

Каква длъжност след завръщане от дългосрочен отпуск заемат най-често служителите?

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии