1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Как са защитени външните граници на Шенгенското пространство?

Как са защитени външните граници на Шенгенското пространство?

Все по-често ще чувате за Frontex и ШИС. Знаете ли какво означава това?

ЕС и неговите държави членки са установили конкретни мерки за опазване на сигурността на Европа и укрепване на външните граници на ЕС.

Те включват например създаването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и разработването на Шенгенската информационна система (ШИС).

Екипът на bTV направи експеримет за колко време се минават терминалите на летището след влизането ни в Шенген: 

Органите в целия ЕС използват ШИС за въвеждане или проверка на сигнали за издирвани или изчезнали лица и вещи. Системата съдържа около 91 милиона сигнала, а извършените в нея през 2019 г. справки от органите са над 6,7 милиарда.

Освен това ШИС предоставя указания на органите относно това как да се реагира, когато бъде намерено дадено лице или вещ, например:

  • Задържане на издирвано лице;
  • Защита на уязвимо лице в неизвестност;
  • Изземване на незаконна или открадната вещ.

Една от основните цели на Шенгенското пространство е да защитава своите граждани чрез засилено сътрудничество между полицията, митническите органи и органите за контрол на външните граници на всички държави членки. Тези нови форми на сътрудничество бяха въведени, за да се компенсират рисковете от пропуски в сигурността, произтичащи от премахването на контрола по вътрешните граници.

Присъединяването на България към Шенген не просто отваря границите и прави пътуванията по-лесни, то прави комуникацията между различните полицейски сили по-лесна, както и преследването на престъпници по гореща следа и трансгранично наблюдение на заподозрени лица.

Шенгенското пространство дава огромно предимство в борбата с тероризма и с тежката и организираната престъпност, включително трафика на хора и незаконната миграция.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии