1 USD
1.81482 BGN
Петрол
Bitcoin
$44,436.8

Експерт: Цената на кв.м в София е с 200 евро по-висока от последния бум

Недвижими имоти

Според Полина Стойкова MRICS е достигнат пик, над който купувачите са по-малко склонни да купуват

В края на 2021 г. са достигнати цените от пика през 2008 г. и към момента жилищата в София се продават с около 200 евро/кв.м. над тези нива. Това заключение прави Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

По данни на компанията средната обща цена на закупените апартаменти през 3-тото тримесечие е 115 900 евро и тази цена означава, че можем да наблюдаваме задържане на нивата на крайния бюджет на покупка през последните периоди, което показва, че е достигнат пик, над който купувачите са по-малко склонни да купуват.  

Снимка: iStock
Двустайните жилища отново са най-купувани

През 2022 г. жилищният пазар се нажежи до червено, преживявайки ръст на цените, какъвто не бяхме виждали от повече от десетилетие. Това е пряко следствие от високата инфлация, която накара цените на жилищата да ускорят темпа си на растеж от 8-10% през 2021 г. до над 20% през 2022 г.

Основният проблем е, че през цялата година наблюдаваме налично търсене, но недостатъчно предлагане и дори към момента немалка част от търсенето остава незадоволено. Високите цени и нарасналата несигурност обаче вече карат част от купувачите да се отдръпнат от пазара и да изчакат. Резултатите от това са по-малко запитвания и регистриран спад в обема на продажбите – индикации за започнало охлаждане на пазара. Твърдят експертите от консултантската брокерска компания.

По техни думи на този фон разрешителните за строеж на нови жилищни сгради бележат рекордни ръстове. Само през третото тримесечие в София са издадени 450 разрешения за строеж на нови сгради, което е значително над средните нива за града и е рекорд, откакто се води тази статистика от 2005 г.

Банковото финансиране остава достъпно и при все още непроменени условия, при исторически най-ниски лихвени проценти.

Снимка: iStock
Средни цени и ръст на цените в София

Средната цена на жилищата в София през третото тримесечие на база реално сключени сделки по данни на консултантската компания е 1 470 евро/кв.м. при 1 425 евро/кв.м. през второто тримесечие и 1 200 евро/кв.м. година по-рано.

Това представлява рекорден номинален ръст на цените в София в размер на 23% на годишна база – доста над очакваните нива за тази година и стойност, каквито не сме виждали от 2008 г. насам.

Снимка: iStock

За една година квадратният метър в столицата е поскъпнал с 270 евро, но вече виждаме, че този темп на растеж се забавя. Тримесечното нарастване на цените е около 3% и се забавя от над 11% в началото на годината и 5% през второто тримесечие.

От края на 2021 г. цените започват да ускоряват своето нарастване и от номинален растеж в порядъка на 8-10%, през 2022 г. те нарастват а с ускоряващ се двуцифрен темп над 15%, а впоследствие и над 20%.

„Поради високата инфлация, за да придобием представа за реалния растеж на цените на жилищата, е нужно да я приспаднем (с Хармонизирания индекс на потребителските цени).
Така полученият реален ръст на цените на жилищата в София е 6.36% на годишна база. Това показва, че голямото нарастване през 2022 г. се дължи основно на високия темп на нарастване на общото ценово равнище, докато реалният растеж е много по-близо до очакваното развитие на пазара“, разсъждава върху покачването на цените Полина Стойкова MRICS.

Снимка: iStock
Обеми продажби

Изчисленията на компанията по данните на Агенцията по вписванията показват, че сделките с имоти в страната бележат спад през 3-тото тримесечие, което е първи спад на годишна база след стопирането на пазара при старта на пандемията през пролетта на 2020 г.

Регистрираното намаление спрямо 3-тото тримесечие на 2021 г. е 7.23% общо за страната и 15.23% в София.

Т.е. бихме могли да заключим, че започналото забавяне и охлаждане на пазара по-скоро представлява завръщане към нормалния темп на развитие, който беше прекъснат от пандемията и впоследствие силно ускорен през 2021 г.

Снимка: iStock
Жилищно кредитиране
Тенденциите при жилищното кредитиране най-пряко обясняват реалния ръст в цените на имотите и затова ние ги следим като основен фактор за развитието на пазара.
„Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, които са 97% от изтеглените жилищни кредити, продължиха да спадат и през третото тримесечие. Към месец септември те са на най-ниското си средно ниво - 2.46% по данни на БНБ“, добавя Полина Стойкова.
Това, заедно с по-големия размер на кредитите, които се теглят поради повишените цени на имотите, обяснява продължаващия внушителен темп на нарастване на отпуснатите жилищни кредити – с 28% за деветмесечието спрямо година по-рано.

Все пак, и тук има известно забавяне на темпа на растеж – от рекордните близо 40% нарастване през 2021 г.
Очакванията са за плавно повишение на лихвените проценти, което да не промени значително месечните вноски на кредитополучателите. Важна роля в този процес ще има наличната депозитна база в българските банки и все още липсващите лихви по депозитите, които задържат индексите, включени в изчисленията на лихвените проценти по кредитите на ниски нива.

Снимка: iStock
Достъпност на жилищата в София
„В момента за покупката на 1 кв.м. жилище в София са нужни около 1.2 средни месечни софийски заплати. За сравнение, в предходния пик на пазара през 2008 г. са били нужни 3.4 месечни заплати за покупката на същата площ“, казва Стойкова.

Средната работна заплата в София по данни на НСИ възлиза на 2 390 лв. през 3-тото тримесечие, което е 16% ръст на годишна база – по-малък от този на цените на жилищата. От данните за средната работна заплата се вижда, че темпът на нарастването й се забавя в последните месеци и това е още един фактор, който ще влияе в посока успокояване на ръста в цените на имотите.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии