1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

"Евростат": България е на 4-то място по брой издадени разрешителни за строеж в ЕС

"Евростат": България е на 4-то място по брой издадени разрешителни за строеж в ЕС

Данните са за изминалата 2021 г.

През 2021 г. разрешителните за строеж са нараснали с 15% в ЕС. Този растеж последва спад от 8% през 2020 г., пиковата година на кризата с COVID-19. Това показват данни на "Евростат". 

Разрешенията за строеж също се измерват в брой жилища, независимо от размера на сградата. По отношение на броя на жилищата, разрешителните са се увеличили с 16% (+269 000 жилища) в ЕС след спад от 5% през 2020 г.

Снимка: iStock
България е на 4-то място в ЕС по брой издадени разрешителни за строеж, като първото място е за Испания, второто за Гърция, а третото за Малта

В България издадените разрешителни за строеж през миналата година са с 27,6 на сто повече в сравнение с 2020 г. В абсолютно изражение през 2021 г. са били издадени разрешителни за 7,4 милиона квадратни метра полезна застроена площ, докато през 2020 г. разрешителните са били за 5,8 милиона квадратни метра полезна застроена площ. През предпандемичната 2019 г. разрешителните обхващаха 6,8 милиона квадратни метра полезна застроена площ, казва още БТА.

Снимка: iStock

Между 2015 г. и 2019 г. броят на разрешителните е нараснал средно с 6% годишно. Пандемията от COVID-19 прекъсна това развитие, но с нарастването през 2021 г. загубите от 2020 г. бяха компенсирани.

През 2021 г. разрешителните за строеж (по отношение на полезна площ) са се увеличили във всички страни от ЕС с изключение на Естония (-5%). Съществуват обаче значителни разлики в увеличенията между държавите-членки. Испания (+62%), Гърция (+54%) и Малта (+42%) отбелязват най-голямо увеличение на броя на издадените разрешителни по отношение на полезна площ. От друга страна, в Дания (+1%), Германия (+2%) и Австрия (+3%) са регистрирани доста ниски ръстове.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии