1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Преосмисляне на трудовата миграция: Какви са настоящите нужди на Европа

Мнение

През последното десетилетие процентът на свободните работни места се е удвоил, достигайки средно 2,9 % в ЕС през 2022 г.

 

В Естония няма достатъчно заварчици. В Нидерландия няма достатъчно инженери. В Португалия няма достатъчно строителни работници. В целия ЕС работодателите са изправени пред голям и траен недостиг на умения и работна ръка.

"Това положение само ще се влошава. Ако обаче се организираме и планираме добре, екологичният преход на Европа ще създаде между 1 и 2,5 милиона нови работни места до 2030 г. Наред с това цифровият преход ще доведе до увеличено търсене в ЕС на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии и на хора с основни цифрови умения. Като цяло това са добри новини, свидетелстващи за успеха на промишлената ни стратегия. Този успех обаче ще бъде застрашен, ако не успеем да осигурим персонал за предприятията, които са движещата сила на икономическото развитие", казва заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас.

По негови думи усилията за преодоляване на все по-големия недостиг на пазара на труда трябва да започнат у дома чрез подпомагане, активизиране и преквалификация на местната работна сила. Европейският съюз не пести усилия и финансиране в тази област и подкрепя приоритетно оползотворяването на талантите по най-добрия начин. Всички показатели обаче сочат, че това не е достатъчно, за да се удовлетвори търсенето от работодателите.

Заетостта в ЕС е на рекордно високо равнище. През последното десетилетие обаче процентът на свободните работни места се е удвоил, достигайки средно 2,9 % в ЕС през 2022 г. Това означава, че за да може Европа да запази конкурентоспособността си, ще трябва да започнем да търсим други начини, за да запълним тези свободни работни места.

В това важна роля играе трудовата миграция. Трябва да направим повече, за да превърнем Европа в привлекателна дестинация за таланти на международно равнище. Има причина Нова Зеландия, Австралия, САЩ и Канада да са предпочитани дестинации пред държавите от ЕС за търсещите работа в световен мащаб и тя не ене само защото във всички тях се говори английски. Правилата на ЕС в областта на законната миграция са прекалено сложни, некоординирани и са насочени само към висококвалифицираните мигранти.

Истината е, че в момента Европа се нуждае от шофьори на камиони повече, отколкото от ракетни инженери. За да помогне за привличането на таланти в ЕС, Европейската комисия създава т.нар. „европейски резерв от таланти“ — нова система за намиране на съответствия, която да свързва пряко работодателите в ЕС с търсещите работа лица от цял свят и на всички равнища на умения. От зидари и шофьори на автобуси до лекари и медицински сестри: където са налице пропуски за запълване и предлагането в ЕС не може да отговори на търсенето, нека привлечем отвън талантите, които не можем да намерим в ЕС.

Системата ще бъде ограничена до професии, в които е налице недостиг на работна ръка, което означава, че се стремим да привлечем хора за попълване само на работните места, за които предприятията в ЕС не могат да намерят у дома персонала, от който се нуждаят. Националните правителства ще решават сами дали да участват или не, а икономическите аргументи за участие са силни.

Една организирана и законна система за трудова миграция представлява също така пречка пред незаконната миграция и ще бъде важен инструмент на външната политика на ЕС. Системата ще ни помогне да ангажираме по-ефективно държавите на произход и транзитно преминаване на мигранти с цел намаляване на броя на незаконно пристигащите и засилване на сътрудничеството в областта на реадмисията.

Истината е, че без целенасочена трудова миграция към ЕС няма да можем да постигнем амбициозните цели на екологичния и цифровия преход. Няма да можем да постигнем дори прости неща като например осигуряването на достатъчно персонал за домовете за възрастни хора.

В тази област ЕС има много за губене, но може също така много да спечели.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии