1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

Обявиха колко броя банкноти са нужни, за да заменим левовете с евро

Обявиха колко броя банкноти са нужни, за да заменим левовете с евро

За първата година евробанкнотите ще бъдат предоставени назаем от централни банки от еврозоната

 

Евробанкнотите и евромонетите, предназначени да заменят българските банкноти и монети с присъединяването на България към еврозоната са оценени на около 550 млн. броя евробанкноти и 880 млн. броя евромонети. Това съобщават от БНБ в рубриката си "Присъединяване към еврозоната" на страницата си в интернет, предава БТА. В нея от централната банка регуларно публикуват информация с въпроси и отговори относно процеса на присъединяване на страната ни към еврозоната. 

Как ще изглеждат българските евромонети

За първата година евробанкнотите ще бъдат предоставени назаем от централни банки от еврозоната, като БНБ ще трябва да заплати разходите за транспорт, както и в рамките до две години трябва да възстанови на централните банки заетите банкноти. 

Евромонетите ще бъдат произведени с българска национална страна съгласно одобрения вече дизайн, за което БНБ ще достави необходимите заготовки.

Снимка: iStock

Относно изтеглянето от обращение на българските банкноти и монети от БНБ информират, че съгласно публикуваната статистика по номинали на страницата им в интернет в наличнопаричното обращение към края на февруари 2024 г. има общо 581,4 млн. броя банкноти и 3,242 млн. броя монети, които са с постоянна тенденция за увеличаване на техния брой. Оценката на теглото им е около 820 тона за банкнотите и 13 000 тона за разменните монети. 

Посочената в Доклада за цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за въвеждане на еврото в България  сума от 492 038 000 лв. е прогнозната стойност на разходите, които се очаква да бъдат направени от БНБ, банките, финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и доставчиците на платежни услуги във връзка с подготовката за въвеждане на еврото, отбелязват от БНБ. От БНБ добавят, че тази стойност е ориентировъчна и е на база изчисления от самите институции, като реалните разходи могат да се различават в зависимост от конкретно възложените и извършени дейности.

Снимка: iStock

По отношение на поемането на тези разходи, всеки от изброените субекти, както например БНБ, е отговорен за бюджетирането и покриването им. Не е предвидено визираните 492 млн.лв. да се поемат от държавата (държавния бюджет - бел. ред.), пише в рубриката. 

Оценката на БНБ относно разходите за изтеглянето от обращение на българските банкноти и монети и пускането в обращение на евробанкноти и монети е извършена на база дейностите, които трябва да се извършат. Това са процесите по изтегляне от обращение на българските банкноти и монети, за пускането в обращение на евробанкнотите и евромонетите и за адаптиране на информационните системи на БНБ за работа в две валути, както и за интегриранто им към информационните системи на ЕЦБ, изискващи ежедневно предоставяне на данни за евробанкнотите и евромонетите.

При оценката на разходите за приемане на еврото не се определя "единична стойност на българска банкнота" предвид на това, че в наличнопаричното обращение има 5 номинала български банкноти, всяка с три емисии, които са произвеждани повече от 25 години при различни цени, които са определяни в резултат на договаряния с "Печатница на БНБ" АД, а в последствие и от провеждане на обществени поръчки, посочват от БНБ. 

В рубриката на БНБ за еврозоната се обяснява още, че процесът на автоматичното превалутиране на левовете в евро касае банковите сметки в лева (салдото по тези сметки ще се превалутира автоматично в евро по курс от 1,95583 лева към едно евро) и технически ще бъде обезпечено като функционалност в процеса на адаптиране на информационните системи на банките. От тази гледна точка банките ще могат да осигурят тази услуга безплатно за гражданите, тъй като тя е компонент от цялостните им доработки по информационните системи, обясняват от БНБ.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии