1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Еврото и бизнесът: Как ще се преизчисляват заплатите на служителите?

Еврото и бизнесът: Как ще се преизчисляват заплатите на служителите?

След датата на влизането на страната в еврозоната се налагат промени в начина на работа на фирмите

Очаква се България да приеме еврото от 2025 г., а за периода от датата на въвеждане на единната европейска валута законни платежни средства ще бъдат и лева, и евро за срок от 1 месец.  

Какво обаче ще се промени за бизнеса

Изменения в устави, дружествени договори, учредителни актове, правила, процедури и други вътрешни актове или договори, свързани с извършване на дейност или предоставяне на услуги, е необходимо да се направят, само когато са свързани с превалутиране на стойности от левове в евро в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България. 

Стойностите, посочени в левове в съществуващите договори и документи, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване, съобщават от информационния портал на БНБ и Министерството на финансите еврото.бг.  

Цените ще се формират по следните правила за превалутиране и закръгляване:

  • Правило за превалутиране - числовата стойност на цената в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната запетая.
  • Правило за закръгляване - получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:
    • когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
    • когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Как трябва да бъдат преизчислени заплатите на служителите? 

Заплатите ще се изплащат в евро от датата на приемане на единната европейска валута в България.

Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии