1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Колко време след влизане в еврозоната цените ще бъдат и в лева, и в евро?

Колко време след влизане в еврозоната цените ще бъдат и в лева, и в евро?

От датата на въвеждане на еврото в България за период от един месец левът и еврото ще бъдат законни платежни средства

Цените на стоките и услугите следва да се обявяват едновременно в левове и в евро в периода на двойно обозначаване. На потребителите се предоставя ясна, точна и своевременна информация за стойностите на стоките и услугите в лева и в евро. 

Цените се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също ще бъде представена и в двете валути в издавания фискален / системен бон, информира порталът еврото.бг. 

Когато обозначаването на цената за единица мярка на стоката е задължително съгласно Закона за защита на потребителите, търговецът може да направи двойно обозначаване само на продажната цена на стоката.

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя. 

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България, т.е. приблизително 17 месеца. 

От датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец левът и еврото ще бъдат законни платежни средства на територията на Република България. Това означава, че за този един месец гражданите ще могат да извършват плащания и в двете валути. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство на територията на Република България.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии