1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

Какво ще се случи с кредита ми в лева след приемането на еврото?

Финанси

Налага ли се да преподписваме договора за ипотечен заем и още отговори на въпросите, които си задавпреди аме въвеждането на еврото у нас

 

2022г. приключва с дефицит от 2,9%, според финансовото министерство. По този начин страната ни покрива изискванията за членство в Еврозоната. Така България е още една стъпка по-близо до приемането на еврото от 1 януари 2024.

Ето отговори на някои от основните въпроси, които засягат всички потребители у нас.

  • Какво ще се случи с парите по сметките ми в левове?
  • Трябва ли да преподписвам договора си по ипотечен кредит?
  • По какъв курс ще се обръща от лев в евро? 

Какво ще се случи с парите по сметките ми в левове? 

Снимка: iStock

В деня на въвеждане на еврото, всички банкови сметки автоматично ще се преобразуват от лев в евро. Всички средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките ще бъдат безплатно преобразувани в евро. 

 Преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции. Така, за известен период, клиентите на банките ще виждат в левове и евро наличностите по сметките си, банковите преводи, които правят, таксите за теглене от банкомат, както и главниците по лихви, а също и лихвите по депозитни сметка. 

Трябва ли да преподписвам договора си по ипотечен кредит?

Кредитите, включително ипотечните, ще бъдат превалутирани автоматично. Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките, става ясно от публикация на управителя на БНБ Димитър Радев в бюлетина на Асоциацията на банките у нас. Така банките автоматично ще преобразуват задълженията от левове в евро. A преподписване на договорите за заем заради въвеждането на единната валута няма да се налага. 

По какъв курс ще се обръща от лев в евро? 

Снимка: iStock

В концепцията на законопроекта за въвеждането на еврото записано, че обръщането от лева в евро задължително ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро. За целта ще трябва да се използва курсът с всичките пет знака след десетичната точка. Няма да се допуска преизчисляване на суми в съкратена форма на фиксирания курс. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии