1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

По какъв курс ще се обръща от лев в евро?

Финанси

В продължение на месец след въвеждане на еврото у нас, на етикетите ще има цени в лева и в евро

По какъв курс ще се обръща от лев в евро?

Как ще се закръгляват сумите от лев в евро?

Как ще обменяме от лев в евро?

Как ще се "бори" спекулата?

Това са част от въпросите, които българските потребители си задават, докато българските власти се надяват страната ни да въведе еврото от 1 януари 2024г. Ето и отговори на някои от тези въпроси. 

Монети от страни в еврозоната

Цени в лева и в евро на етикетите

В рамките на 30 дни от въвеждането на еврото у нас, цените ще се обозначават едновременно в двете валути. Това е записано в концепцията на закон за въвеждането на еврото у нас. Целта му е да регламентира процесите така, че да България да въведе безпроблемно  единната валута от следващата година.

Снимка: iStock
По какъв курс ще се обръща от лев в евро?

В законопроекта е записано, че обръщането от лева в евро задължително ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро. За целта ще трябва да се използва курсът с всичките пет знака след десетичната точка. Няма да се допуска преизчисляване на суми в съкратена форма на фиксирания курс.

Снимка: iStock

"Потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено“, пише още в проектодокумента на финансовото министерство.

Как ще се закръгляват сумите от лев в евро?

Превалутираните суми ще се закръгляват до два знака след десетичната запетая. Така, ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, то вторият остава непроменен. Ако обаче, третият знак след десетичната запетая е по-голям от пет,  то вторият знак се увеличава с 1.

В периода на двойно обращение, търговците ще са длъжни да връщат ресто единствено в евро. Те обаче ще могат да откажат да приемат повече от 50 броя монети в лева.

Снимка: iStock
Как ще се контролира преобразуването цените, за да няма спекула?

Засега се предвижда контролът за правилното преобразуване на цените ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Не е изключено да се включат и оше институции, като икономическа полиция, които да следят за коректното преобразуване на цените от лев в евро. Лоялните търговци да бъдат обозначавани със стикер „Честен търговец“

Как ще обменяме от левове в евро?

След датата на въвеждане на еврото, това ще е валутата, в която ще теглим от банкоматите. Безплатно и в неограничено количество левове ще се обменят от Българската народна банка.

През първата половин година от влизането на България в еврозоната обменът ще е  безплатен и за кредитните институции и „Български пощи“. Въвеждането на такса за услугата ще бъде възможно от седмия месец след въвеждането на единната европейска валута у нас.

 

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии