1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Дизайнът на банкнотите и други интересни факти за еврото

Финанси

Валутата е втората най-ползвана в света

Плановете на България са през 2024 г. да влезе в еврозоната. Ако това се случи, то постепенно левът ще бъде изместен от еврото у нас. Кои са интересните факти за валутата, която скоро ще стане и наша?

Еврото насърчава търговията, конкуренцията и прозрачността на цените. То също така помага да се поддържат стабилни цените в еврозоната. Делът на международните плащания, извършени в евро и щатски долари, е приблизително равен и еврото е втората любима валута в света за вземане на заеми, отпускане на заеми и резерви на централната банка. Над половината от глобалните емисии зелени облигации са деноминирани в евро, пише на сайта на Европейския съюз.

Снимка: Getty Images

Тъй като Европейската централна банка гарантира стабилността на еврото и цените, е станало по-лесно и по-евтино за европейците да заемат пари. По-ниските разходи за заеми правят по-възможно за европейците да получават ипотеки и за европейските предприятия да финансират инвестиции.

Еврото помага на търговията и стандарта на живот

Стабилността на еврото го прави привлекателно за предприятията по света, търгуващи с Европа, да приемат цени, цитирани в евро. Това спестява на европейския бизнес разходите за движение на валута и разходите за конвертиране на евро в други валути. Това също така прави много по-лесно и по-евтино за страните, използващи еврото, да търгуват помежду си.

От въвеждането на еврото през 1999 г. средният доход в еврозоната се е повишил от 20 900 евро на 33 230 евро (2020 г.). През същото време процентът на заетите хора се е повишил от 63,6% на 71,8% (2020 г.).

Дизайнът на банкнотите

Дизайнът на евробанкнотите се основава на различните архитектурни стилове, които са се появили в историята на Европа и са белязали нейната култура. На лицевата страна на банкнотите прозорците и вратите символизират европейския дух на откритост и сътрудничество. На гърба мостовете символизират комуникацията между хората в Европа и между Европа и останалия свят.

Показаните стилове са:

€5: Класически
€10: Романски
€20: готически

Снимка: БГНЕС
€50: Ренесанс
€100: Барок и рококо
€200: Архитектура от желязо и стъкло от 19-ти век

Еврото се споделя от над 340 милиона европейци. 60 държави и територии, представляващи 175 милиона души, са обвързали собствените си валути към еврото пряко или непряко.

Снимка: Getty Images

Евромонетите са създадени със силно защитени машинночетими контури, които предотвратяват създаването и циркулацията на фалшиви монети. Някои монети, предимно тези с по-ниска стойност, са изработени от скандинавско злато, сплав, която е направена изцяло за тази цел. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии