1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

БНБ: Кредитите, но и рисковете нарастват

Финанси

Антицикличният буфер остава 2% и в началото на 2024г.

Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер на 2.0% през първото тримесечие на 2024 г. 

Кредитите растат, но и рисковете

Текущите силно отрицателни нива на реалните лихвени проценти са фактор за засиленото търсене и предлагане на кредити, като активността на кредитния пазар се запазва висока във всички негови сегменти. Въпреки че в краткосрочен план увеличението на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор, продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за акумулиране на кредитен риск в балансите на банките и увеличават вероятността от негова бъдеща материализация при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите, казват от централната банка.

 

Снимка: istockphoto.com
Животът поскъпва

Повишените цени на енергоносителите, затруднения във веригите за доставки и изгледите за забавяне на външното търсене могат да се отразят негативно върху икономическата активност и финансовото състояние на предприятията и домакинствата. 

Снимка: iStock
Лихвите се покачват 

В допълнение, протичащият в глобален мащаб процес на бързо покачване на лихвените проценти през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната. Кредитните институции е необходимо да съобразяват политиката си по отношение на кредитната дейност, провизирането и капиталовото планиране с рисковете в икономическата среда, допълват от БНБ. 

Снимка: istockphoto.com
Това е поредното повишаване на антицикличния буфер

През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през първото тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии