1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Разликите между Евро 6 и Евро 7: Какво се променя за шофьорите

ESG

Евродепутатите одобриха новите правила на ЕС за намаляване на емисиите от леки автомобили

Евродепутатите одобриха новите правила на ЕС за намаляване на емисиите от леки автомобили, микробуси, автобуси, камиони и ремаркета.

С новото решение
 относно регламента Евро 7 превозните средства ще трябва да отговарят на новите стандарти за по-дълго време, като гарантират, че ще останат по-чисти през целия си жизнен цикъл.

Намаляване на емисиите, увеличаване на издръжливостта на батериите

За леките автомобили и микробусите ще се запазят настоящите условия като при Евро 6 за граничните стойности на емисиите на отработени газове. За автобусите и камионите ще се прилагат по-строги стойности за емисиите на отработени газове, измерени в лаборатории и в реални условия на шофиране, като същевременно се запазят настоящите условия за тестване Евро 6.

За първи път стандартите на ЕС ще включват стойности на емисиите на спирачни частици (PM10) за леки и лекотоварни автомобили и минимални изисквания за характеристиките за дълготрайност на акумулаторните батерии в електрическите и хибридните автомобили.

Какво е Евро 6?

Това е европейски стандарт за изгорели газове, който е въведен от Европейската комисия по екологични въпроси. Той е част от система от мерки, които целят да ограничат вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от автомобилите.

В стандарта влиза комплекс от критерии, които ако са изпълнени от производителя на даден автомобил, го характеризират като отговарящ на този стандарт. Колкото по-високо е числото на стандарта, толкова по-екосъобразен е автомобилът и съответно данъкът за него е по-малък.

Самите критерии са свързани с количеството изпускани вредни газове и частици на измината единица разстояние.

Евростандарт 6 за бензинови автомобили изисква въглеродният диоксид да е до 1 гр. за километър, азотен оксид – до 0,06, а фините прахови частици – до 0,005. Относно дизеловите автомобили изискванията са следните: въглероден оксид – до 0,005, азотни – 0,08, фини прахови – 0,005.

Какво е Евро 7?

Евро 6 дава различни изисквания според това дали става въпрос за лек автомобил, ван, камион или автобус. Евро 7 стандартът представя единен набор от правила за всяко превозно средство, независимо дали се движи с дизел, бензин, газ, електричество или се задвижва хибридно.

Новият стандарт предвижда вземане на долните граници и прилагане при всички видове горива. Така например, ако ограничението за азотен оксид е било 60 мг/км за бензинови автомобили и 80 мг/км за дизелови по евро 6, по Евро 7 за всички автомобили ще е 60 мг/км.

По-добра информация за потребителите

За всяко превозно средство ще бъде предоставен екологичен паспорт на превозно средство, който съдържа информация за екологичните показатели в момента на регистрацията (като пределни стойности на емисиите на замърсители, емисии на CO2, разход на гориво и електроенергия, пробег в електрически режим на задвижване, дълготрайност на батерията).

Ползвателите на превозни средства също ще имат достъп до актуална информация относно разхода на гориво, състоянието на изправност на акумулаторните батерии, емисиите на замърсители и друга съответна информация, генерирана от бордовите системи и датчиците.

По думи на докладчикът на директивата предстои ЕС да обърне внимание и на емисиите от спирачките и гумите и ще гарантира по-голяма издръжливост на батериите.

Следващи стъпки

Съветът следва също официално да одобри споразумението, преди то да може да влезе в сила.

Припомняме, че на 10 ноември 2022 г. ЕК предложи по-строги стандарти за емисиите на замърсители на въздуха за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, независимо от използваното гориво. Настоящите гранични стойности на емисиите се прилагат за леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и за автобуси, камиони и други тежкотоварни превозни средства (Евро VI).

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии