1 USD
1.81482 BGN
Петрол
Bitcoin
$44,436.8

Хранителни отпадъци: Изхвърлили сме 127 кг на жител в ЕС през 2020 г.

ESG

Според данни на "Евростат" домакинствата генерират 55% от хранителните отпадъци

През 2020 г., първата година от COVID-19 пандемията, изхабената храна в ЕС е около 127 кг на глава от населението.

Според данни на "Евростат" домакинствата генерират 55% от хранителните отпадъци, което представлява 70 кг на глава от населението, а останалите 45% са отпадъци, генерирани по веригата за доставка на храни.

Тази информация идва от първия мониторинг на хранителните отпадъци в целия ЕС. 

Снимка: iStock

Справянето с хранителните отпадъци на потребителите остава предизвикателство както в ЕС, така и в световен мащаб. Хранителните отпадъци в домакинствата са почти два пъти повече от хранителните отпадъци, произтичащи от секторите на първичното производство и производството на хранителни продукти и напитки (14 кг и 23 кг на жител; съответно 11% и 18%), в сектори, в които съществуват стратегии за намаляване хранителни отпадъци, например с използване на изхвърлени странични продукти.

Ресторантите и хранителните услуги представляват 12 кг хранителни отпадъци на човек (9%), докато търговията на дребно и друга дистрибуция на храни е секторът с най-малко количество хранителни отпадъци (9 кг; 7%); въпреки това въздействието на блокирането на COVID-19 върху тези два сектора все още се анализира.

Снимка: iStock
Искате ли да научите повече за отпадъците в ЕС?

Нарастващите цени и опасенията относно нашия отпечатък върху околната среда ни карат всички да сме внимателни да използваме ефективно ресурсите, с които разполагаме, минимизирайки отпадъците. Един прост начин би бил да повишим осведомеността относно годишното количество хранителни отпадъци, които произвеждаме. По-специално хранителните отпадъци имат голямо въздействие върху околната среда и климата, тъй като са допълнителен източник на емисии на парникови газове.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

bTV Media Group с престижно отличие в конкурса

bTV Media Group с престижно отличие в конкурса "ESG Awards" на PwC

TV Media Group развива активно ESG стратегията си чрез намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда; поставяне на хората в центъра на всичко; създаване на отговорно съдържание; почтено и прозрачно управление

Галерии