1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Хранителни отпадъци: Изхвърлили сме 127 кг на жител в ЕС през 2020 г.

ESG

Според данни на "Евростат" домакинствата генерират 55% от хранителните отпадъци

През 2020 г., първата година от COVID-19 пандемията, изхабената храна в ЕС е около 127 кг на глава от населението.

Според данни на "Евростат" домакинствата генерират 55% от хранителните отпадъци, което представлява 70 кг на глава от населението, а останалите 45% са отпадъци, генерирани по веригата за доставка на храни.

Тази информация идва от първия мониторинг на хранителните отпадъци в целия ЕС. 

Снимка: iStock

Справянето с хранителните отпадъци на потребителите остава предизвикателство както в ЕС, така и в световен мащаб. Хранителните отпадъци в домакинствата са почти два пъти повече от хранителните отпадъци, произтичащи от секторите на първичното производство и производството на хранителни продукти и напитки (14 кг и 23 кг на жител; съответно 11% и 18%), в сектори, в които съществуват стратегии за намаляване хранителни отпадъци, например с използване на изхвърлени странични продукти.

Ресторантите и хранителните услуги представляват 12 кг хранителни отпадъци на човек (9%), докато търговията на дребно и друга дистрибуция на храни е секторът с най-малко количество хранителни отпадъци (9 кг; 7%); въпреки това въздействието на блокирането на COVID-19 върху тези два сектора все още се анализира.

Снимка: iStock
Искате ли да научите повече за отпадъците в ЕС?

Нарастващите цени и опасенията относно нашия отпечатък върху околната среда ни карат всички да сме внимателни да използваме ефективно ресурсите, с които разполагаме, минимизирайки отпадъците. Един прост начин би бил да повишим осведомеността относно годишното количество хранителни отпадъци, които произвеждаме. По-специално хранителните отпадъци имат голямо въздействие върху околната среда и климата, тъй като са допълнителен източник на емисии на парникови газове.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии