1 USD
1.88677 BGN
Петрол
83.9 $/барел
Bitcoin
$16,856.0

Какво означава ESG?

Ето кои критерии трябва да покриват компаниите, следващи ESG политики

Екологичните, социалните и корпоративните управленчески способи (ESG - Environmental, Social and Governance) са набор от стандарти за поведение на компанията, използвани от социално осъзнати инвеститори за проверка на потенциални инвестиции. Екологичните критерии разглеждат как една компания опазва околната среда, включително корпоративни политики, насочени към изменението на климата. Социалните критерии изследват как компанията управлява взаимоотношенията със служители, доставчици, клиенти и общностите, в които оперира. Корпоративното управление се занимава с ръководството на компанията, заплащането на изпълнителния директор, одитите, вътрешния контрол и правата на акционерите.

Как работят екологичните, социалните и управленските критерии (ESG)?

През последните години инвеститорите показаха интерес да вложат парите си там, където откриват техните ценности.

В резултат на това брокерските фирми и компаниите за взаимни фондове започнаха да предлагат борсово търгувани фондове (ETF) и други финансови продукти, които следват критериите на ESG.

ESG критериите все повече информират инвестиционния избор на големите институционални инвеститори като публичните пенсионни фондове. Според най-новия доклад на US SIF Foundation инвеститорите са вложили 17,1 трилиона долара активи, избрани според критериите на ESG в края на 2019 г., спрямо 12 трилиона долара само две години по-рано.

ESG инвестирането понякога се нарича устойчиво инвестиране, отговорно инвестиране, инвестиране с въздействие или социално отговорно инвестиране (SRI). За да оценят компания въз основа на ESG критерии, инвеститорите разглеждат широк спектър от поведения и политики.

Видове екологични, социални и управленски критерии (ESG)

ESG инвеститорите се стремят да гарантират, че компаниите, които финансират, са отговорни към околната среда, имат добри корпоративни стандарти и и се ръководят от отговорни мениджъри.

Екологични критерии (Environmental)

Екологичните критерии могат да включват корпоративни климатични политики, използване на енергия, разделно изхвърляне на отпадъци, замърсяване, опазване на природните ресурси и отношение към животните. Критериите могат да помогнат при оценката на всички рискове за околната среда, пред които може да се изправи една компания, и начина по който ги управлява.  

Съображенията могат да включват преки и непреки емисии на парникови газове, управление на токсични отпадъци и спазване на екологичните закони.

Човешкото влияние е виновно за затоплянето на планетата и някои форми на смущения в климата сега са непоправими за векове напред, според доклад на Междуправителствения панел на ООН по изменението на климата.

„Този ​​доклад трябва да прозвучи като звън на камбана за въглищата и изкопаемите горива, преди да унищожат нашата планета“, каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Социални (Social)

Социалните критерии разглеждат взаимоотношенията на компанията със заинтересованите страни.

Държи ли доставчиците да спазват собствените си ESG стандарти? Компанията дарява ли процент от печалбите си на местната общност или насърчава служителите да извършват доброволческа работа там?

Условията на работното място отразяват ли уважение към здравето и безопасността на служителите? Или компанията се възползва неетично от своите клиенти?

Корпоративно управление (Governance)

Стандартите за управление на ESG гарантират, че компанията използва точни и прозрачни счетоводни методи, преследва почтеност и разнообразие при избора на своето ръководство и е отговорна пред акционерите.

ESG инвеститорите могат да изискват гаранции, че компаниите избягват конфликти на интереси при избора си на членове на борда и висши ръководни кадри, не използват политически протекции, за да получат преференциално третиране или участват в незаконни действия.

Специални съображения

Инвестиционните посредници, следващи ESG критерии, често определят свои собствени приоритети.

Критериите се определят от анализатори, които идентифицират съответните проблеми, пред които са изправени конкретни сектори, индустрии и компании. ESG критериите на изключват инвестиции в следното:

  • Компании, които оперират в райони с по-висок риск или са изложени на добив на въглища или твърди скали, ядрена или въглищна енергия, частни затвори, селскостопански биотехнологии, тютюн, катран или оръжия.
  • Компании, участващи в големи или скорошни противоречия относно правата на човека, хуманното отношение към животните, опасения за околната среда, проблеми с управлението или безопасността на продуктите.

ESG критериите, които се търсят са:

Екологични:

Грижа за околния свят

Прозрачност и отчет за въглеродна устойчивост

Ограничаване на вредните замърсители и химикали

Стремеж се към намаляване на емисиите на парниковите газове

Използване на възобновяеми енергийни източници

Социални:

Социални придобивки и помощи за служителите

Управление на етична верига за доставки

Подкрепа за правата на LGBTQ и насърчаване на разнообразието

Политики за защита срещу неправомерно сексуално посегателство

Плащане на справедливи заплати

Корпоративно управление

Приема разнообразието в борда на директорите

Прегръща корпоративната прозрачност

Някой друг освен главния изпълнителен директор е председател на борда

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

С 8 "квартала" на борда: Най-големият круизен кораб излиза в открити води през 2024 г.

Coldplay
+19

Галерии