1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

За 5 години КЗК е санкционирала близо 100 случая на нелоялна конкуренция

БГ Бизнес

Наложените санкции са в размер на 30 млн. лв.

За последните пет години Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е разгледала над 250 случая, свързани с нелоялна конкуренция на пазара. Броят им представлява почти половината от решенията (общо 570) на Комисията по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)  за периода 2019-2023 година, информират от Института за пазарна икономика (ИПИ). 

Общата формулировка в ЗЗК определя нелоялната конкуренция като „всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите“ (чл. 29 от ЗЗК). Законът изрично забранява:

  • Увреждането на доброто име на конкурентите;
  • Въвеждане в заблуждение;
  • Заблуждаваща и сравнителна реклама;
  • Имитация;
  • Нелоялно привличане на клиенти;
  • Разгласяване на производствени или търговски тайни.

В близо половината от решенията (117 случая или 46% от всички с този предмет) КЗК установява, че няма нарушение и нелоялна конкуренция

В 94 от случаите (37% от всички с този предмет) комисията установява извършено нарушение и нарушителя и налага санкция. 

В периода от 2019 до 2023 г. включително наложените санкции са за близо 30 млн. лева. Трябва да се отбележи, че размерът на глобите е процент от оборота на компаниите, така че най-големите суми говорят по-скоро на размера на фирмата-нарушител, а не толкова за тежестта на нарушението. Разбира се, големите компании имат по-голямо влияние на съответните пазари и евентуалната вреда върху конкуренцията е предполагаемо по-значима. Някои от големите вериги за хранителни стоки и тук са под прожекторите на регулатора като основни участници на пазара.

Най-високата санкция формира половината сума, а седемте най-големи санкции, всяка за по над 500 хил. лв., образуват 85% от общата сума на всички наложени глоби за нелоялна конкуренция. В седемте случая компаниите са санкционирани заради различни нарушения на забраната – имитация, увреждане на доброто име на конкурентите, сравнителна или заблуждаваща реклама. 

Правят впечатление множеството случаи на санкции заради реклама. Докато забраната за заблуждаващата реклама е сравнително разбираема, тази за сравнителна реклама звучи многозначителна и донякъде подлежаща на разнопосочни интерпретации.

Законът забранява реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки или услуги (чл. 34, ал. 1 от ЗЗК).

Същевременно сравнителната реклама се разрешава, когато сравнява стоки или услуги, задоволяващи еднакви потребности или предназначени за една и съща цел (чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗЗК). Тази постановка е поредното доказателство за свръхдетайлното регулиране на пазарните субекти (ако някой изобщо си избере този начин на реклама) и подценяването на рационалното поведение на потребителите (ако някой изобщо би го оценил). Остава въпросът и кои са случаите на нелоялна конкуренция, които са останали „под радара“ на регулатора и не са анализирани и разгледани.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии