1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Търговският ни баланс продължава да е отрицателен

БГ Бизнес

За февруари 2023 г. е отрицателен в размер на 305.4 млн. евро

Търговският баланс за февруари 2023 г. е отрицателен в размер на 305.4 млн. евро при дефицит от 296,8 млн. евро за февруари миналата година, съобщава Българската народна банка.

За януари - февруари 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 383,1 млн. евро (0,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП) при дефицит от 825,7 млн. евро (1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки е 3678.6 млн. евро за февруари 2023 г., като нараства с 351.9 млн. евро (10.6%) в сравнение с този за февруари 2022 г. (3326.7 млн. евро). За януари – февруари 2023 г. износът е 7402.6 млн. евро (8.2% от БВП), като нараства с 987.6 млн. евро (15.4%) в сравнение с този за същия период на 2022 г. (6415 млн. евро, 7.6% от БВП). Износът за януари – февруари 2022 г. нараства на годишна база с 30.8%.

Вносът на стоки за февруари 2023 г. е 3984 млн. евро, като нараства с 360.5 млн. евро (10%) спрямо февруари 2022 г. (3623.5 млн. евро). За януари – февруари 2023 г. вносът е 7785.6 млн. евро (8.6% от БВП), като нараства с 545млн. евро (7.5%) спрямо същия период на 2022 г. (7240.7 млн. евро, 8.6% от БВП). Вносът за януари – февруари 2022 г. нараства на годишна база с 43%. 

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии