1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Проучване: 52% от германските компании у нас смятат, че бизнес средата е задоволителна

БГ Бизнес

Търговският обмен между България и Германия за 2023 г. възлиза на 11,8 млрд. евро

 

22% от анкетираните германски компании в България оценяват бизнес средата в България като добра, а 52% я определят като задоволителна. Относно очакванията за развитието на българската икономика през настоящата година в сравнение с предходната, 24% смятат, че тя ще се подобри, а 48% не очакват промяна. Това показва ежегодното проучване на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Снимка: Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

През 2024 г. в анкетата се включиха 81 представители на фирми членове на ГБИТК, проведена в периода от 19 февруари до 15 март 2024 г. в 16 страни от Централна и Източна Европа. От участниците 75% представляват малки и средни предприятия с до 249 служители, а 25% са големи компании.

От участниците в анкетата 30% определят настоящата ситуация в своя бранш като добра, спрямо 37% в сравнение с миналата година, а 45% смятат, че тя ще остане непроменена. Почти двойно е нараснал броят на анкетираните, които посочват, че очакват влошаване на ситуацията в техния бранш - 34%, спрямо 18%  през 2023 г. 

Отчитаме динамика в прогнозите, свързани с развитието на износа. Само 19% от участниците в допитването смятат, че той ще се подобри спрямо 38% през 2023 г., а цели 20%  от анкетираните посочват, че той ще се влоши, спрямо 9% през миналата година.

На традиционния въпрос „Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?“ 43% от анкетираните отговарят, че те ще се повишат (спрямо 48% през предходната година), а 36% смятат, че ще останат същите. 89% от всички запитани биха избрали отново България за своите инвестиции.

Като предимства на България участниците в анкетата посочват:

  • Членството на страната ни в Европейския съюз, 77% са много доволни и доволни от него;
  • Цена на работната ръка, 38% от компаниите са доволни или много доволни;
  • Данъчна тежест (56% от анкетираните са доволни и много доволни) и данъчна система (41% са доволни и много доволни, 42% са средно доволни) са сред факторите, които германският бизнес в България също оценява като позитивни;
  • 84% от анкетираните са много доволни и доволни от качеството и достъп до мобилен интернет, а 79% много доволни и доволни от високоскоростния интернет.

Представителите на бизнеса са сблъскват с различни предизвикателства, сред които най-ярко се открояват:

  • Политическа и социална стабилност
  • Наличност на квалифицирани кадри
  • Качество на академичното и професионалното образование
  • Корупция и престъпност

От гледна точка на развитието на българската икономика, осигуряването на квалифицирани специалисти за бизнеса е сред най-неотложните мерки. Необходими са бързи решения, както от страна на държавата, така и от страна на компаниите, за да се позиционира и развива България като атрактивно място за бизнес в бъдеще.

С наличността на квалифицирани кадри 55% от компаниите са по-скоро недоволни и много недоволни. Тази тематика е пряко свързана с темата за качеството на академичното (45% са по-скоро недоволни и много недоволни) и професионалното образование (40% са по-скоро недоволни и много недоволни).

Според анкетата, 63% от запитаните посочват увеличаването на разходите за труд като основен ефект от недостига на квалифицирани кадри, а 39% смятат, че това ще доведе до намаляване на планираните инвестиционни намерения. Анкетата също така разкрива мерките, които компаниите планират да предприемат за смекчаване на последиците от недостига на кадри. 62% ще залагат на повишаване на дигитализацията, 56% от фирмите възнамеряват да разширят вътрешнофирмените обучения, 45% планират да увеличат заплатите над средното ниво за пазара.

От какво не са доволни германските компании в България? 

Компаниите продължават да изразяват най-силно недоволство относно борбата с корупцията и престъпността. Според 75% от анкетираните, те са много недоволни или недоволни от предприетите мерки в тази област и считат, че са необходими много повече усилия. Наблюдава се тенденция за намаляване на недоволството спрямо 2023 г., когато този процент е бил 84%.

Резултатът от 60% по-скоро недоволни и много недоволни по отношение на политическата и социалната стабилност е израз на желанието на бизнеса за по-голяма предвидимост.

Оценката на факторите „правна сигурност“ и „прозрачност на обществените поръчки“ показва необходимост от промени и реформи, като съответно 42% и 56% от анкетираните са по-скоро недоволни и много недоволни от тях.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии