1 USD
1.86821 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,617.1

Основният лихвен процент продължава да расте

БГ Бизнес

Какво се случва лихвите по кредити и депозити?

Основният лихвен процент (ОЛП) през юни е 2,96 процента, като в сравнение с май се увеличава с 0,19 процентни пункта, съобщават от Българската народна банка.

Статистиката за нефинансовите предприятия показва, че през юни средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,23 пр. п. до 4 процента, а по тези над 1 млн. евро се запазва на ниво от 4,01 процента. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,51 пр. п. до 5,43 процента, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,39 пр. п. до 5,74 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,16 пр.п. до 3,27 процента, а по овърдрафта в евро – с 0,19 пр. п. до 4,95 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 20 процента (83,4 млн. лв.) до 500,6 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – със 109,2 процента (449,1 млн. лв.) до 860,5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове има увеличение със 105,5 процента (318,8 млн. лв.) до 620,9 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 20,3 процента (13,8 млн. лв.) до 81,9 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – със 77,5 процента (443 млн. лв.) до 1,014 млрд. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро също има увеличение - с 45,9 процента (179,1 млн. лв.) до 569,3 млн. лв.

За домакинствата средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през юни намалява с 0,47 пр. п. до 8,19 процента, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,48 пр. п. до 8,69 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,02 пр. п. до 2,57 процента, а ГПР по тези кредити – с 0,03 пр. п. до 2,85 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) се повишава с 0,48 пр. п. до 3,89 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства с 0,47 пр. п. до 3,85 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,04 пр. п. до 14,76 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,07 пр. п. до 20,84 процента.

За домакинствата през юни средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0,13 пр. п. до 0,70 процента, а по тези в евро – с 0,55 пр. п. до 1,25 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си от 0,11 процента и 0,16 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 26 процента (48,1 млн. лв.) до 232,9 млн.лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 40,5 процента (71,8 млн. лв.) до 248,9 млн. лв.

Кои бяха избрани за подуправители на Българската народна банка:

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии