1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Асен Василев оттегли подкрепата си за Бюджет 2023

Асен Василев оттегли подкрепата си за Бюджет 2023

С няколко поправки, бюджетната комисия прие на второ четене текстовете

 

Финансовото министерство оттегли подкрепата си за Бюджет 2023, след като текстове за по-висока събираемост отпаднаха при второто четене на законопроекта в ресорната бюджетна комисия. На заседание, приключило около половин час преди полунощ, комисията отхвърли редица контролни мерки, които според министерството са необходими на приходните агенции, за да осигуряват постъпления. Макрорамката е изчислена при дефицит от 2,5 на сто на касова основа и три процента на начислена основа.

В края на заседанието на комисията министър Асен Василев заяви: "Поради отпадналите мерки за събираемост Министерството на финансите не подкрепя бюджета в този му вид".

В крайна сметка, след много дебати, бюджетната комисия прие Бюджета на второ четене сгорепосочените поправки. 

Депутатите разгледаха 84 предложения, постъпили между двете четения на проекта на закон, част от които бяха свързани с увеличение с десет на сто на възнагражденията на работещите в някои бюджетни сфери. В проекта на бюджет са предвидени средства за изпълнение на конкретни политики в областта на науката, образованието, здравеопазването, отбраната, спорта и младежките дейности, културата и изкуствата, външната политика и земеделието. Законът да влезе в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на някои параграфи, прие комисията.

Ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Прието бе и предложението на вносител да бъде определен до 100 млн. лв. общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Комисията подкрепи и предложението на Министерския съвет минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2023 г. да е 780 лв. Депутатите одобриха размерът на месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година да е 200 лв., размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023-2024 година да е 300 лв., а размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас - 300 лв, съобщава БТА.

Не беше прието предложението с вносители Павела Митова и група депутати за премахването на сегашните намалени ставки по ДДС, с които вносителите бяха разчели, че очакваните приходи до края на 2023 г. ще са в размер на 152,4 млн. лв. С тези допълнителни приходи би могло да се направи увеличение на възнагражденията в Спешна помощ, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция за борба с градушките, Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури и Селскостопанска академия, коментира Тошко Йорданов. 

Бюджетната комисия не прие нито едно от двете предложения, свързани с отпадането на дерогацията за България за руския петрол. Предложението на Венко Сабрутев от ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България" предвиждаше в 30-дневен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет да предприеме действия за анализ на рисковете във връзка с предсрочната отмяна на дерогацията, а на Делян Добрев от ГЕРБ – това да стане в 7-дневен срок.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии