1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Нов студентски град на морето: Ето къде ще бъде изграден

БГ Бизнес

Амбициозните планове на общината включват изграждането на студентско градче на площ от около 30-35 дка

В края на миналата година (2023 г.) Общинският съвет в Бургас единодушно подкрепи предложението за изграждане на иновативен и високотехнологичен академичен център с международен кампусен комплекс на територията на 5-ти километър.

Амбициозните планове на общината включват изграждането на студентско градче на площ от около 30-35 дка в района на 5-и километър - между жк "Изгрев" и Северния обход на града, част от урбанизираната територия.

„Повече от 3-4 години идентифицираме такива терени, които се намират между комплекс „Изгрев“ и Северния обход на Бургас. Теренът е 100% общински. В момента Община Бургас изгражда пътната инфраструктура. Това е конкурентна процедура, затова досега не сме я оповестявали. В края на тази или началото на следващата година следва да бъдем одобрени и да започнем изпълнението й. Този академичен център съществено ще промени лицето на Бургас като създаде условия за обучение на студенти на високотехнологично ниво, не само като сграден фонд, но и като обзавеждане и оборудване“, каза кметът Николов.

Академичният център ще включва високотехнологични научно-изследователски лаборатории в следните тематични области: “Информатика и ИКТ”, “ Мехатроника и микроелектроника”, “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” и „Експериментална археология“. В проекта за изграждане на центъра влизат още доставка на оборудване и обзавеждане за научно-изследователските лаборатории, изграждане на дигитална библиотека и изграждане на международен архео-екологичен комплекс.

За прилагане на интегрираните териториални инвестиции следва да бъде подписано споразумение между партньорите по проекта.

Студентският кампус в Бургас все още е на ниво идейна концепция. Тепърва предстои общината да пусне обществена поръчка за изготвяне на проект по заданието, да организира обществено обсъждане и да уточни детайлите по пътната логистика, обслужващите улици, зони за паркиране, зелени зони, вертикални планировки, съседните сгради, както и да комуникира със собствениците на съседните имоти, казва „Капитал“.

По думи на кмета сумата, която градът е получил до момента в размер на 3.4 млн. лв. през 2024 г. от МРРБ, е крайно недостатъчна, но с нея общината може да започне строителството. Планира се строежът да започне от една сграда за общежитие и на учебния корпус, за да се осигурят поне най-необходимите сгради за бургаските университети и за тези, които имат разкрити филиали на територията на града.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии