1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

На 5-о място в Европа: Харчим над 23% от доходите си за жилище

БГ Бизнес

Какъв е делът на младите хора у нас, които живеят с родителите си?

 

Хората в България харчат средно 23,3% от разполагаемия си доход за жилище, което е петият най-висок дял в Европейския съюз. Статистическата служба на Нидерландия (CBS) съобщава това въз основа на сравнение на разходите за жилища в Европейския съюз.

За да бъде измерена достъпността на жилищата в дадена страна, се разглежда делът от разполагаемия доход, който хората изразходват за жилище (включващ както наемите, така и разходите за ипотека). 

Разходите за поставяне на покрив над главата са най-високи в Гърция, където през 2022 г. хората са изразходвали средно 34% от разполагаемия си доход за жилище. Най-малък дял от доходите си за жилище отделят хората в Малта - едва 9% през 2022 г. В Холандия средният разход е 23% от разполагаемия доход през 2022 г., което е над средното европейско ниво от 20%.

Снимка: Statistics Netherlands

 

За повечето държави разходите за жилище като дял от разполагаемия доход са малко по-ниски през 2022 г., отколкото през 2015 г. 

Според статистиката делът на хората на възраст между 25-29 години, които живеят с родителите си в България е 61,4%. Най-висок е техният дял в Хърватия - 80,7%, а най-нисък в Дания - 4,4%. 

Наемите са по-високи почти навсякъде в ЕС
През 2023 г. наемите в Европейския съюз ще бъдат средно с 13,3% по-високи от тези през 2015 г. Наемите са били по-високи от тези през 2015 г. във всяка държава - членка на ЕС, с изключение на Гърция, където те са били с 2,1% по-ниски. 

Увеличението на наемите в сравнение с 2015 г. беше най-голямо в някои държави от Централна и Източна Европа. В Литва например наемите през 2023 г. са били с 68,2% по-високи, отколкото през 2015 г.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии