Млякото в ЕС намалява: България остава на 14-то място по производство

Млякото в ЕС намалява: България остава на 14-то място по производство

Данните на Евростат показват, че произвеждаме по-малко мляко в стравнение с 2015 г.

 

Фермите в ЕС са произвели приблизително 160,0 милиона тона сурово мляко през 2022 г., което показва спад от 0,3 милиона тона на годишна база. Тази относителна стабилност контрастира с постоянния растеж на производството за първи път от 2010 г., което означава, че произведеното мляко в ЕС намалява, показва проучване на Евростат.  

По-голямата част от суровото мляко (149,9 милиона тона) е доставено на мандрите, а останалото се използва директно във фермите за производството на редица пресни и произведени млечни продукти.

Производство в България

България е на 14-то място в ЕС по производство на кисело мляко.

Данните показват, че през 2015 г., от когато се води статистиката, страната ни е произвеждала 76,71 млн. тона мляко за пиене, 121,94 млн. тона кисело мляко, 0,97 тона масло и 76 тона сирене.

Числата през последната 2022 г., за която има данни, показват, че произвеждаме по-малко количество мляко - 68,14 млн. тона, но сме увеличили количеството кисело мляко – 141,03  млн., тона, 1,34 млн. тона масло и 97,60 млн. тона сирене.

Най-големите производители

Сред страните от ЕС Германия е най-големият производител на мляко за пиене (19% от общото количество в ЕС), масло (20%), кисели млечни продукти като кисело мляко (29%) и сирене (22%). Франция е вторият по големина производител както на масло, така и на сирене (18% от общото количество за всеки продукт).

Германия, заедно с Испания (15% от общото количество за ЕС), Франция (13%), Италия (11%) и Полша (9%), представляват две трети от млякото за пиене, произведено в ЕС през 2022 г.

Холандия е вторият по големина производител на подкиселени млечни продукти в ЕС (15% от общия брой), четвъртият по големина на сирене (9%) и петият по големина масло (10%), докато Ирландия е третият по големина производител на масло (13% от общото количество в ЕС) и петият по големина на подкислени млечни продукти (7%).

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст