1 USD
1.81482 BGN
Петрол
Bitcoin
$44,436.8

Предлагат добавяне на осигуровки за майчинство и безработица към гражданските договори

БГ Бизнес

Предложението включва нарастване на удръжките

С предложените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен в парламента, се премахват нормативно признатите разходи (25% при граждански договори), с което ефективно се повишава данъчно-осигурителната тежест. Това става ясно от становище на Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Една от най-важните промени в сферата на данъците и осигуровките се отнася именно за гражданските договори и работата срещу хонорар.

Смисълът на трудовите правоотношения е, че работодателят си осигурява правото да разполага със знанията и уменията на работника в рамките на работното време. Срещу това е задължен да изплаща освен възнаграждение (включително осигурителни вноски) и здравословни и безопасни условия на труд, а работникът е длъжен да изпълнява поставените му задачи в рамките на договора.

При липса на трудови отношения такива задължения не се пораждат и съответно се избягва плащането на осигуровки срещу рисковете от трудова злополука и професионална болест, майчинство и безработица. Основен въпрос е как ще се идентифицират хората, работещи в прикрити трудови правоотношения.

Предложението е да се добави плащането на осигуровки срещу рисковете трудова злополука и професионална болест, общо заболяване, майчинство и безработица.

„При новия режим обаче тази допълнителна осигурителна тежест ще бъде добавена. От друга страна не е ясно дали за работодателят възникват трудови задължения“, се казва още в становището.

След промените, например, при брутен доход от 1000 лева, който е под максималния осигурителен праг, при новия режим ще се изплащат 137,80 лева от страна на работника и 189,20 лева от страна на работодателя - общо 327 лева. За сравнение през 2023 г. те са съответно 89,85 лева и 118,65 лева или общо 208,50 лева. Внесеният данък върху личните доходи ще бъде съответно 66,02 лева при сегашния режим и 86,22 лева след промяната

Това означава, че за една и съща  услуга, която работодателят получава през 2023 г. той трябва да плати 1118,65 лева, докато през 2024 г. сумата вече е 1189,20 лева, изчисляват от съюза. Според експертите му проблемът е, че всъщност изпълнителят на дейността е заинтересован най-вече от размера на нетното си възнаграждение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии