1 USD
1.81482 BGN
Петрол
Bitcoin
$42,312.8

Какво трябва да знаем за монтажа на климатик

БГ Бизнес

Къде може да сгрешим?

 

Когато купувате климатик, винаги обръщайте внимание, дали офертите са с включен или не монтаж в цената. Освен за цената на монтажа трябва да уточним и график за монтаж, защото понякога може да се чака с месеци.

Монтирането на климатика трябва да се извършва от квалифицирани лица. В някои държави това е абсолютно задължително. У нас най-често монтирането от неоторизирано лице може да доведе до отказ от признаване на търговската гаранция, така че ние препоръчваме предварително да се запознаете с условията ѝ.

Къде се монтира климатикът

Монтаж на външното тяло

Има няколко особености на които трябва да обърнете внимание при избор на място за монтиране на външното тяло. Обърнете внимание на следните въпроси:

Осигурена ли е на външното тяло свободна циркулация на въздуха (напр. да не се монтира в затворени помещения като остъклени балкони и тавани, както и да не се покрива от растителност)?

Достъпно ли е мястото на външното тяло за последващи ревизии, ремонти и почистване?

Изложено ли е външното тяло на нежелани атмосферни влияния като прекомерно слънчево греене или лесно проникване на вода (през зимата тя може да доведе до образуване на лед и блокиране на уреда).

Какво е разстоянието между външното и вътрешното тяло (по-голямото разстояние може да наложи допълнителни разходи за монтаж и да влоши качеството на работа на уреда)? 

Монтаж на вътрешното тяло

При монтажа на вътрешното тяло трябва да се вземат предвид следните особености, пишат "Активни потребители":

Осигурено ли е достатъчно разстояние между вътрешното тяло и тавана (поне 10-15 см.), за да може да циркулира въздуха?

Достъпен ли е уреда за профилактика и почистване?

Накъде се насочва въздушната струя на уреда (в идеалния случай трябва да е насочена към центъра на стаята)? 

Какво включва стандартният монтаж?

Стандартният монтаж включва всички дейности за успешното стартиране на климатика и в цената типично са включени следните елементи:

 • доставка и въвеждане на климатика в монтажната зона
 • монтаж на едно вътрешно и едно външно тяло
 • пробиване на стени
 • свързване с медни тръби на вътрешно и външно тяло (най-често до 3 метра)
 • свързване на устройството към електрическата инсталация
 • отвеждане на конденза от вътрешното и външното тяло (най-често от 3-5 метра)
 • вакуумиране, пълнене на системата и тестване на работата на системата
 • съвети относно използването и експлоатацията на устройството
 • грубо почистване и отстраняване на транспортни опаковки 

Ами ако инсталацията е по-взискателна и е необходима допълнителна работа?

Ако доставчикът и купувачът преценят, че монтажът на климатика ще надхвърли обема на стандартен монтаж, те се договарят за обема на допълнителните работи. Доставчикът/изпълнителят на монтажа уведомява клиента предварително за прогнозната цена на допълнителните работи, която трябва да бъде потвърдена от потребителя предварително.

Примерен списък за допълнителни услуги, които обикновено не влизат в цената на стандартен монтаж:

 • Предварителен оглед на мястото на монтажа (преди покупка) по желание на клиента
 • Декоративна решетка за външно тяло на климатик
 • Антивибрационни тампони
 • Допълнителни метри за медни (за свързване на външно и вътрешно тяло)
 • Допълнителни метри за дренажни тръби (за отвеждане на конденза), както и за нагревател на дренажни тръби
 • Допълнителни пробиви на стени
 • Монтаж на допълнително вътрешно тяло  

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии