Какво е ДПК и откога ще работи в България?

БГ Бизнес

Новият вид регистрация на фирма има много предимства пред вече съществуващите

За да се регистрира фирма към момента, то трябва да избере конкретен формат- АД, ООД и други. Всички те обаче, имат параметри, които по един или друг начин спъват бизнеса. След дълги години работа, адвокати представиха нов вид регистрация- ДПК или Дружество с променлив капитал. 

Законодателните промени по случая са одобрени и в края на юни 2024 г. ДПК ще може вече да се прилага. Това стана ясно по време на събитие, организирано от предприемаческата асоциация BESCO и адвокатските дружества Tokushev & Partners и Dimitrova, Staykova & Partners, които стоят зад инициативата.

Какво всъщност е ДПК

„През годините капиталът на едно дружество се е считал за гаранция за инвеститорите", посочи адв. Виктор Токушев. При създаването на дружество с променлив капитал обаче отпада необходимостта първоначалният капитал и новите съдружници в една компания да се вписват в Търговския регистър. Вместо това промените в капитала се установяват веднъж годишно с приемането на годишния финансов отчет.

Ние направихме своя анализ и стигнахме до извода, че ничий интерес няма да бъде накърнен, ако срещу името на това дружество не стои една цифра, мотивира се Токушев.

Какво е различното?

С приемането на ДПК - вече всеки може да регистрира дружество, без да е необходимо да разполага с първоначален капитал от 50 000 лв. Тоест това вече може да се направи с капитал дори 1 стотинка.

"Всички знаем, че в началото, всеки един стартиращ бизнес е изправен пред въпроса - каква първоначална инвестиция трябва да направя, за да мога да структурирам дружеството си по начин, който ще даде възможност да изградя бизнеса си и да привлека инвеститори? До този момент, нямаше възможност за избор - или се ползваше тежката и скъпа форма на АД, с всички нейни предимства, или достъпното с 2 лева капитал ООД, но с всички ограничения, които то има. В много случаи дори първоначалният избор на предприемача да е бил ООД, то пак се стигаше до АД, но след процедура по преобразуване и смяна на правната форма", обясни Невена Стайкова.

Сега още с регистрацията на дружество ДПК учредителите/съдружниците могат да имат всички предимства на АД, но с достъпния капитал на ООД. 

Към момента при ООД - всички съдружници имат задължение за личен принос, не може да се изключи някой от тях от това задължение, и обратно при АД - всички акционери нямат такова задължение. Задължението за личен принос е важно, тъй като то при ООД е свързано с една от най-тежките последици при неизпълнението му, а именно изключването на неизпълнилото лице като съдружник. 

Сега с ДПК, в дружествения договор, може да се направи разграничение между това кой е фаундър и трябва да има лично участие и кой е инвеститор и само финансира. 

В ДПК основното задължение е за вноска, но е предвидена договорна свобода.

Относно управлението на дружеството при ДПК е създадена възможност да има както едноличен управителен орган (управител), така и колективен (управителен съвет). В хода на работата дружеството има право да премине от единия към другия вариант.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст