1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

Как да подобрим кредитния си рейтинг?

БГ Бизнес

Няколко съвета ще ви помогнат да се справите със затрудненията

Кредитната оценка е това, което помага на кредиторите да прогнозират как би се държал в бъдеще човек, който кандидатства за заем, т.е. колко е вероятно да го погасява навреме.

Най-съществено влияние върху нея оказва, разбира се, кредитната история, т.е. как е плащал до момента. Може ли, обаче, все пак да се направи нещо, за да се подобри влошена кредитна оценка? Оказва се, че да, въпреки че процесът е бавен, пише scorify.bg. Няколко са стъпките, които биха направили човек отново да изглежда надежден в очите на кредиторите си:

Проверка на текущото състояние

Ако човек често получава откази за нови заеми по причина лошо ЦКР, а в същото време не е съвсем сигурен какво точно е положението му, е добре да разбере какво всъщност виждат кредиторите. За това ще му помогне справката от Централния кредитен регистър. Тя може да се получи от БНБ. Тази справка ще даде ясна представа на кого какво се дължи, колко големи са просрочията и ще бъде отправна точка за същинската работа по подобряване на оценката.

Отстраняване на грешки и неточности

Случва се в ЦКР да се появяват просрочия по суми, за които човек въобще не е разбрал, че дължи. Става въпрос за забравени периодични такси, непълни вноски (понякога липсват стотинки) или просто грешно отразени напълно редовно направени плащания. Ако има такива, първите е добре да се платят. За отстраняване на грешките, трябва да се свърже с кредиторите си и да представи документи, доказващи направените плащания.

Справяне с техническите просрочия

В немалка част от случаите неплащането не е злонамерено, а просто така се случва  - в едни момент заплатата току що е получена, а в следващия – вече сме в другия месец и колектори звънят за просрочената вноска. Ако човек изпада в забави, защото забравя да си плати (т.нар. технически просрочия), си струва да положи малко усилия, за да спазва погасителния си план. Напомнянията в календара са с доказана във времето полезност, но още по-добра работа за такива случаи вършат директният дебит и периодичните плащания. Първото е банкова услуга, при която човек предварително се съгласява банката да прави плащания от сметката му щом постъпи искане от съответния кредитор.  Второто е нареждане към собствената банка на определена дата да изплаща някаква сума на някой, без този някой специално да си иска парите (както е при директния дебит). И в двата случая не се налага да се следят графици и дати, а в същото време кредитите се погасяват навреме.

Изчистване на просрочията

Да се каже е доста по-лесно, отколкото да се направи, биха си казали всички с дълги просрочия. Не е лесно, но ако целта е връщане към редовния погасителен план, това няма как са стане от само себе си – ще са нужни усилия, като например плащане два пъти месечно или приоритизиране на плащанията и погасяването им едно по едно (ако кредиторите на края на опашката имат достатъчно търпение). Решението за изчистване на задълженията е по-скоро детайлен план кога на кого какво ще се плаща, отколкото новогодишно обещание тип Да сме живи и здрави.

Дори още този план да не е изпълнен докрай, регулярните плащания (макар и не пълни) показват на кредиторите, че човек прави усилия и обичайно това забавя действията по принудително събиране на дълга.

Договаряне с кредиторите

Ако обективно няма начин просрочията да се намалят постепенно (човек е загубил работата си, например), тогава е добре да се потърси по-трайно решение. За намирането му доста помага откритото и честно общуване с кредиторите. Кредитополучателят няма интерес да плаща в дълго просрочие (наказателни лихви, труден достъп до пари в бъдеще заради лоша кредитна история и т.н.), кредиторите също (разходи за събиране, разходи за провизиране и т.н.). Затова от полза и за двете страни ще е да си говорят. Биха могли да се разберат за неща като промяна на погасителния план, преместване на вноски и т.н. Важно е човек да прояви инициатива при такъв контакт – не само прави добро впечатление, но и започналият разговора диктува темпото и темите в него.

Обединяване на задължения

Ако кредиторите не са готови на отстъпки, а се очаква затрудненията с плащанията да продължат във времето, тогава има смисъл да се търси обединяване на задълженията. Обичайно това означава вземане на още един кредит, с който да се погасят наличните в момента заеми. Бонусът е, че от този момент нататък ще се плаща само една вноска и тя ще бъде съобразена с текущото финансово състояние.

Проверка на свързани кредити

След промяната от началото на тази година в ЦКР вече се вписват и гарантите, и съдлъжниците. При просрочие по гарантиран кредит е малко вероятно някой да получа отказ, но сигурно ще се повишат изискванията към него като кредитополучател (вероятно ще се повиши размерът на остатъчния доход, например). Затова е добре текущо да се следи как си плащат хората, за които е гарантирано.

Липсата на кредити не е бонус

Ако някой се е опазил от вземането на кредит, вероятно той смята, че кредитната му оценка ще е висока (нещо като златния шофьорски талон). Реалността, парадоксално, е точно обратната – ако няма никакви заеми, няма как да се прогнозира този човек как ще плаща и има голяма вероятност кредитната му оценка да е ниска.

Погасяване навреме

Звучи като клише, но това е най-сигурния начин кредитната история да се промени в желаната посока, макар и бавно. Също така при прогностичните модели, които се ползват при смятането на кредитна оценка, скорошното поведение е с по-голяма тежест. Затова и никога не е късно собствените финанси да се подредят и да започне погасяването навреме.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии