1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Петте най-важни стъпки при теглене на ипотечен кредит

Петте най-важни стъпки при теглене на ипотечен кредит

И още - какви са съветите на експерти при проблеми с погасяването на вноските

 Тегленето на ипотечен кредит е едно от най-сериозните решения, които човек взима по отношение на финансите си. Ангажиментът е дългосрочен, а сумата за връщане сериозна. Затова е важно да сме много добре подготвени по пътя към сделката за имот, финансиран със заем. 

Етап на одобрение на база доходи

Първият етап е, така наречения етап одобрение на база доходи, който обхваща съотношение на вече съществуващи дългове плюс месечната вноска по новия кредит и всички налични доказуеми доходи, казва адвокат и кредитен консултант Цеца Бонева от „Моите пари“. 

Когато има яснота на етап одобрение на база доходи, спокойно може да се продължи към следващите стъпки и действия. А следващите стъпки са размер на заделени парични средства за самоучастие и транзакционни разходи по бъдещата сделка, избор на имот, който е в рамките на разполагаемия бюджет и т.н. 

Историята на имота

На първо място преди са пристъпим към подписване на предварителен договор за покупко-продажба е добре да имаме яснота за историята назад във времето на имота и настоящи или предишни собственици. „Това е един вид обследване на всички документи свързани с проектиране, строителство, статут и други, без които няма да сме наясно дали банките ще приемат имота като обезпечение и ще отпуснат кредита“, казва  още адв. Бонева. 

Предварителният договор е следваща важна стъпка. Параметрите на този договор са от съществена важност. Желателно е да се избягват бланковите договори. Договорът е препоръчително да се сключи със срок, който е обосновано необходим за целите или минимален срок от около 45 работни дни

Освен срока от съществена важност са пълното и точно описание на имота, цената, самоучастието, сроковете за сключване на сделката, сумата финансирана чрез банков кредит, срокове за предоставяне на необходими и изискуеми се от банката документи от продавача, неустойки, въвод във владение и други, казва адв. Бонева.

Снимка: iStock
Предварителният договор е основополагащ документи при едно съдебно производство за обявяването му от съда за окончателен или за разваляне му,казва още тя.  

Следващият важен етап при ипотечното кредитиране е договора за банков  ипотечен кредит, нотариалното изповядване на покупко-продажбата, учредяването на ипотека и тяхното вписване. Договорът за кредит по своя характер е дългосрочно обвързващо действие във времето и същественото при него е да има информираност, яснота и разбиране какво се подписва. 

Снимка: iStock

 Необходимо е да се обръща внимание има ли подвеждащи клаузи в договора, не информиране за потенциални рискове, разминаване с условията по предварителното одобрение и т.н. Същото внимание и яснота трябва да се приложи и към останалите посочени документи – нотариални актове, ипотеки.

При проблем с погасяването на вноските 

На последно място могат да се появят проблеми с погасяване вноските по кредита и банката да обяви кредита за предсрочно изискуем. Следващата стъпка на банката е образуване на изпълнително дело и изнасяне на публична продан.

 

 

А може би най-важният съвет на експертите е, за да не се стига до подобна ситтуация, общата сума по задълженията не трябва да превишава 35 - 40% от доходите на домакинството, да има заделен авариен фонд, обезпечаващ плащането на 6 месечни вноски по текущи кредити и неотложни жизненоважни нужди, при възникнали затруднения с плащане на месечните вноски да се предприеме предоговаряне на условията по кредита с банката. 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии