1 USD
1.85739 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,825.3

Икономист: ОИСР ни даде чудесен доклад, върху който да стъпи новото правителство

БГ Бизнес

Трябва доста да поработим, за да смъкнем инфлацията с 10% до края на годината, казва Румен Гълъбинов

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие даде доклад на България със съвети, как да се пребори с кризата и да възстанови икономиката си. Този план е чудесна основа за действие на бъдещото правителство, коментира пред businessnovinite.bg икономистът Румен Гълъбинов. 

Снимка: iStock

По думите му сред основните препоръки на доклада са: управление на високата инфлация и публичните финанси и посрещане на дългосрочните нужди от финансови средства; повишаване на ефективността на прилагането и събирането на корпоративните данъци, данъците върху добавената стойност и данъците върху собствеността; създаване на по-интегрирана средносрочна и дългосрочна фискална стратегия; увеличаване на броя на работещите чрез по-добри работни места и по-високи доходи; ускоряване на “зеления” преход и борба с корупцията. 

"Дава ни се добър план, по който да действаме по слабите ни звена. Защото освен всичко друго реалният дял на сивата икономика у нас не е 20%, както се представя тук, а 33%. Това са данни на ЕК, не знам защо ние изкривяваме цифрите", каза още Гълъбинов.

Той добави, че заложената инфлация до края на годината е 5,9%, на за да падне от сегашните 16%, трябва да се работи много усърдно. 

Ето какво се казва още в доклада:

"Процеса на конвергeнция на България с равнището на развитите икономики продължава, но с побавни темпове. Същественото поскъпване на енергийните стоки и храните доведе до невиждани от десетилетия темпове на инфлация. Силната динамика при заплатите и пенсиите, както и значителните мерки за подкрепа стабилизираха покупателната способност. При съществуващия режим на Паричен съвет, тежестта за намаляване на краткосрочния инфлационен натиск е върху фискалната политика.

Фискалната дисциплина доведе до нисък публичен дълг, но нарастващ натиск на разходите, свързани със застаряването, модернизацията на инфраструктурата и подобряването на уменията, които ще трябва да бъдат финансирани чрез по -голяма ефективност при събирането на данъци. Борбата срещу корупцията, която налага високи транзакционни разходи, трябва да продължи чрез прилагане на по-ефективни мерки.

Стратегията наБългария за климатичния преход е в процес на разработка. Данъците върху околната среда, в това число акцизите върху горива и данъци върху въглеродните сектори извън европейската система за търговия с емисии трябва да се увеличат, за да ограничат енергийната интензивност и намалят емисиите. Свиващата се работна сила поради по-малкият брой млади хора, влизащи на пазара на труда и значителната имиграция подкопават перспективите за растеж на България и устойчивостта на социалните институции. България трябва да осигури повече подкрепа за семействата, включително качествена грижа за деца в цялата страна, и да направи пребиваването в страната по-привлекателно чрез повишаване на производителността, насърчаване на създаването на качествени официални работни места и засилване на мрежата за социална защита."

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии