1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,014.1

Защо забогатяваме толкова бавно?

БГ Бизнес

България е на опашката с БВП на човек в ЕС

"Поне веднъж годишно Евростат подхранва с актуални данни заключението, че България е „най-бедната страна в ЕС“. Става въпрос за сравненията между страните според нивото на брутния вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателната способност", казва в свой анализ Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Ето какво казва още той:

"И така, България е (и неизменно след 2006 година, когато Румъния ни изпреварва) на опашката с БВП на човек, равняващ се на 59% от средното за ЕС. Доближихме с 2 пункта през 2022 г., пак с по 2 пункта през предходната година и годината на пандемията. Въпросът най-просто формулиран е: може ли по-добре? Защо забогатяваме по-бавно от други?

Отговорът дава развитието в други страни от Централна и Източна Европа. Традиционно се сравняваме с Румъния, и изводите не са в наша полза – през 2022 г. Румъния диша във врата на Полша, изравни Португалия и Унгария, вече е далеч през Словакия и Гърция.

Но ако търсим „отличник“, това е Литва – от 2010 до 2022 г. нивото на БВП на човек доближава средното за ЕС с 29 процентни пункта, при 24 пункта за Румъния и 14 за България. Ако гледаме по-дългата история, от 2000 г. досега Литва скъсява изоставането с 52 пункта, Румъния с 51, а България – с 30 пункта. Сега Литва, заедно с Естония, която също е сред най-добрите примери, доближава дори Италия, а вече е над средния БВП на човек на Испания.

Снимка: istockphoto

Обобщението е ясно: ако гледаме периода след глобалната финансова криза, България расте, но Литва и Румъния растат по-бързо. За дванадесетте години от 2011 до 2022 включително, средногодишният реален ръст на БВП в България е около 2,2%, докато в Литва и Румъния е по около 3,5%.

Голямата разлика между България и отличниците е нивото на инвестициите. Не е открит друг начин за дългосрочно и устойчиво увеличаване на потенциала на икономиката, стимулиране на иновациите и повишаването на продуктивността от инвестирането в инфраструктура, машини, оборудване, нови технологии. Инвестициите са и тези, които могат чувствително да повишат производителността на труда и в крайна сметка и възнагражденията. България инвестира малко, Литва и Румъния – много повече:

  • Докато за периода 2010-2022 г. в Литва образуването на основен капитал отчита средногодишен реален ръст от 6,4%, а в Румъния – 3,9%, в България имаме спад от 0,1%. Практически инвестициите в България стагнират. Нещата не се променят към добро – в последните 5 години, средногодишния реален ръст в България е едва 0,2%, докато в Румъния е 5,1%, а в Литва – 6%.
  • Така през 2022 г. в литовската икономика се инвестира със 107% повече (т.е. повече от двойно) в реално изражение в сравнение с 2010 г., в румънската – с 57% повече, а в българската – с 3 % по-малко.
  • През миналата година бруто образуването на основен капитал в България е едва 15,4% от БВП – ниво, невиждано от средата на 1990-те години. За последните пет години то е средно 17,6% от БВП, докато в Литва е 21,2% от БВП, а в Румъния – 23,4% от БВП

И още една голяма разлика, която също често подминаваме – инвестициите не са макроикономическа абстракция, те носят растеж и просперитет ако генерират конкурентоспособни стоки и услуги, продавани успешно на пазара. А за по-бедни и сравнително малки икономики това означава износ. Още повече, за ЦИЕ членството в ЕС осигурява огромен и богат пазар.

Свикнали сме, включително многократно и в това издание, да посочваме добрите темпове на растеж на българския износ – както на промишлени стоки, така и на ИТ услуги, туризъм, транспорт. Как обаче стои България в сравнение с „отличниците“ по догонване?

  • Износът на стоки и услуги на България нараства в реално изражение с по 5,2% средногодишно за периода от 2011 до 2022 г., докато в Румъния средногодишният темп е 7,8%, а в Литва – 8,1%. През последните пет години разликата се увеличава – средният темп за България е 2,9%, в Румъния е 4,5%, а в Литва – 9,1%.
  • През 2022 г. износът е на стоки и услуги от България е в реално изражение с 81% над реализирания през 2010 г., докато в Румъния нарастването е със 139%, а в Литва – със 151%!

Защо в България се инвестира толкова по-малко в сравнение с Литва и Румъния е въпрос, който се надяваме да започне да диктува дневния ред на политиците след изборите.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5