Бюджет 2024 г. се разглежда на първо четене: Всичко, което трябва да знаете за него

Бюджет 2024 г. се разглежда на първо четене: Всичко, което трябва да знаете за него

Досега стана ясно, че партиите не одобряват бюджета на Василев и ще направят своите предложения за промяна на заложените средства

 

Народното събрание заседава извънредно, за да гледа на първо четене Бюджет 2024 г., предаде БГНЕС.

Бюджетна комисия също ще заседава, за да гледа на второ четене бюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Брутен вътрешен продукт

Бюджет 2024 г. на финансовия министър Асен Василев предвижда растежът на БВП да се ускори до 3,2% поради нарастване на инвестициите в икономиката и достигане на размер от 205,8 млрд. лв. Бюджетът включва общо приходи за 2024г. - 77,6 млрд. и общо разходи - 83,8 млрд лв.

Снимка: БГНЕС
Досега стана ясно, че партиите не одобряват бюджета на Василев и ще направят своите предложения за промяна на заложените средства в различните сектори между първо и второ четене.

Бюджет на НЗОК

На второ четене ще се гледат и бюджетите на НЗОК и ДОО от бюджетна комисия. На първо четене в пленарна зала депутатите решиха предвидените приходи и трансфери в проектобюджета на НЗОК да са в размер на 8 163 353 100 лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8%, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на размера на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Предвидените разходи и трансфери са в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантирана от бюджета на НЗОК.

Снимка: Ладислав Цветков
Бюджет за болнична и извънболнична помощ

През 2024 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. За здравноосигурителни плащания са предвидени 7,63 млрд. лева. За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 567 млн. лв., за дентална помощ – 328 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 261 млн. лв., а за болнична помощ – 3,5 млрд. лв.

Държавното обществено осигуряване (ДОО) и пенсии

Приходите в проектобюджета на ДОО са планирани в размер на малко под 12, 884 млн. лв. В сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., общите приходи нарастват с малко над 1 655,0 млн. лв. или 14,7 на сто. Проектобюджетът е съставен при допускане за ръст на средния осигурителен доход от 11,2 на сто. Освен икономическите фактори, върху тази динамика влияние оказват и промените в политиките, а именно: увеличението на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв.; нарастването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 780 лв. на 933 лв.; нарастването на максималния осигурителен доход от 3 400 лв. на 3 750 лв.

Разходите възлизат на 24 336,1 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., разходите нарастват с 2 542,1 млн. лв. или с 11,7 на сто, т.е. с темп, по-бавен от нарастването на собствените приходи на системата. Близо 96 на сто от нарастването на общите разходи се дължи на нарастването на разходите за пенсии.

От 1 юли 2024 г. пенсиите следва да се увеличат с 11 на сто. Със същия процент е предвидено увеличението на минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на добавките към тях. Единствено т.нар. „вдовишка добавка“ ще нарасне с по-голям процент от този по „швейцарското правило“, като за нейния нормативно определен размер е предвиден ръст от 26,5 на сто на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Увеличението е с 13,2 на сто. Останалата част от нарастването на разходите за пенсии се дължи на целогодишното изплащане през 2024 г. на увеличените от 1 юли 2023 г. пенсии.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст