1 USD
1.88514 BGN
Петрол
83.63 $/барел
Bitcoin
$16,548.9

Бедността в България - основна причина младите да не учат и да не работят

БГ Бизнес

Това става ясно от изследване на Института за пазарна икономика

България е сред петте страни в Европейския съюз с най-висок дял на младежи, които не работят и не учат (NEETs). Това става ясно от изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) - оценка на младежите извън системите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интеграция.

Проучването има за цел да изгради профил на младежите у нас, които не работят и не учат, като се изведат основните им характеристики според регион, образование, доходи, семейна среда и здравен статус.

Изследването показва, че младежите, които живеят в бедни домакинства и разполагат с ниски доходи, не са толкова активни на пазара на труда и в образователната система, докато тези, които учат и работят следват структурата на доходите на населението като цяло.

Най-същественият фактор, който разграничава активните от неактивните младежи, е образованието. Делът на хората, които са завършили основно образование или нямат такова, имат много по-ограничен достъп до сегменти на пазара на труда и тяхната реализация става все по-трудна.

Съществено значение има заеманата роля в семейството, която е по-ясно изразена при жените. Данните показват, че домакинската работа и грижата за деца спират активното им участие на пазара на труда. Неактивните жени живеят в домакинства със значително повече деца, а и повече хора като цяло.

Наблюдават се и регионални дисбаланси, като неактивните младежи са с чувствително по-голям дял в Южния централен и Югоизточния район на страната. Това отразява най-вече различията в достъпа до работни места и квалификация в отделните части на страната.

Изследването представя насоки за реформа на политиките по активиране на младежите - по-тясна интеграция между образователните и социалните институции, профилиране на младежите и  фокус върху превенцията на отпадане от училище. Пълният текст на анализа може да бъде намерен в сайта на ИПИ.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

С 8 "квартала" на борда: Най-големият круизен кораб излиза в открити води през 2024 г.

Coldplay
+19

Галерии