1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Рекордни цени на медта - на какво се дължат?

Свят

Цената за тон е най-високата в историята

 

Медта достигна рекордни стойности, а спекулантите и фондовете да залагат на по-високи цени на метала. По-долу са представени основните факти за пазара на мед, извлечени от Международната група за изследване на медта (ICSG), Международната асоциация за мед (ICA) и данни на Reuters.

Снимка: iStock

Фючърсите на медта, търгувани на Лондонската борса за метали (LME), се повишиха с 4,1 процента днес, достигайки 11 104,50 долара за тон и преминавайки границата от 11 000 долара за тон за първи път в историята. Предишният ценови максимум на медта бе достигнат през март 2022 г. 

Индустриални приложения
Медта се използва в енергетиката и строителството и се очаква в бъдеще да се възползва от прехода към зелена енергия чрез допълнително търсене от сектора на електромобилите и нови приложения, включително центрове за данни за изкуствен интелект (ИИ).

Понастоящем производството на оборудване е най-големият сектор на крайно потребление на мед, следван от строителството и инфраструктурата.
Глобалната видима употреба на рафинирана мед нараства от 10 млн. метрични тона в края на 80-те години на миналия век до 26,5 млн. тона през 2023 г., тъй като Азия се превръща в най-големия потребител с дял от 70% от потреблението. Към 2022 г. Китай е най-големият потребител на рафинирана мед с употреба от 14,7 млн. тона.

Снимка: iStock

Производствена верига по видове и региони
Находищата на мед, един от първите метали, използвани от хората, са широко разпространени по целия свят. Годишно на скрапа се падат значителни количества от световното предлагане. Първичната производствена верига на медта започва от добива на медносъдържащи руди, след което се преминава към производството на медни концентрати, които обикновено съдържат около 30 % мед. Процесът на топене превръща концентрата в мат, съдържащ 50-70 % мед. Материята се преработва в меден блистер със съдържание на мед 98,5-99,5 %. На следващия етап се произвеждат рафинирани катоди със съдържание на мед 99,99 %. 

Производството на медни рудници възлиза на 22,4 млн. тона през 2023 г., като най-големите производители са Чили, Перу и Демократична република Конго (ДРК). Производството на рафинирана мед, включително вторична или скрап, възлиза на 26,5 млн. тона през 2023 г., като най-големият производител е Китай. 

Основни износители и вносители
Световната търговия с мед включва всички основни продукти по веригата на преработка - концентрати, блистери и аноди, катоди и слитъци, скрап и полуфабрикати.

Чили, Перу и Индонезия са основните износители на медни руди и концентрати, докато Китай, Япония и Южна Корея са основните вносители на тези продукти.
На пазара на медни блистери и аноди основни износители са Замбия, Чили и ДРК, а основни вносители - Китай и Индия. При търговията с рафинирана мед Чили, ДРК и Русия са основни износители, а Китай, САЩ и Италия са основни вносители. 

Баланс между търсенето и предлагането
Световният пазар на рафинирана мед с обем 26,5 млн. тона е балансиран през 2023 г., но е изправен пред излишък от 162 000 метрични тона през тази година и 94 000 тона през 2025 г., според ICSG, тъй като се очаква рафинираното производство да нарасне с 2,8% през 2024 г. и с 2,2% през 2025 г. Въпреки това предлагането на мед от мините досега през тази година е било по-ниско от очакваното поради по-бавното разгръщане на редица проекти, забавянето на нови проекти и затварянето през декември на голямата мина Cobre Panama.
Това затегна доставките на меден концентрат за топилните заводи в Китай и се вижда в срива на таксите за рафиниране и преработка в страната. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии