1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Какво включва новият Кодекс на шенгенските граници?

Какво включва новият Кодекс на шенгенските граници?

Как Шенген ще се справи с новите предизвикателства

В момента ЕС работи по актуализация на Кодекса на шенгенските граници, като отчита предизвикателствата през последните години, включително масовия приток на мигранти през 2015 г. и пандемията от COVID-19 през 2020 – 2022 г. Тази реформа:

  • ще предостави нови механизми за борба с инструментализирането на миграционните потоци
  • ще създаде нова правна рамка за мерки по външните граници в случай на здравна криза
  • ще актуализира правната рамка за повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници
  • ще позволи използването на алтернативни мерки за повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници

На 6 февруари 2024 г. Съветът и Европейският парламент се споразумяха да актуализират граничния кодекс.

Съгласно новия Кодекс на шенгенските граници Съветът може да приеме решение, за да разреши временни ограничения за пътуване по външните граници в случай на мащабна извънредна ситуация в областта на общественото здраве. По време на пандемията от COVID-19 ЕС можеше да отправя само необвързващи препоръки към държавите членки.

Решението може да включва и свързани със здравето ограничения за пътуване, като например тестване, карантина и самоизолация.

Някои категории лица — лицата, които се ползват с право на свободно движение, дългосрочно пребиваващите лица и лицата, на които е предоставена международна закрила — ще бъдат освободени от ограниченията за влизане.

Шенгенското пространство обхваща 4 милиона квадратни километра, включва 27 европейски държави и позволява на над 400 милиона души да пътуват свободно между отделните държави членки, без да преминават през граничен контрол.

Сътрудничеството между полицейските сили, митническите органи и органите за контрол на външните граници на държавите от Шенген допринася за сигурността на Шенгенското пространство.

Кодексът на шенгенските граници, който ще бъде актуализиран с това споразумение между Съвета и ЕП, е нормативната уредба, която предвижда отсъствието на контрол по вътрешните граници и определя правилата за контрол на лицата по външните шенгенски граници.

Кодексът позволява на държавите членки да въведат повторно контрол по вътрешните граници при извънредни обстоятелства, които излагат на риск цялостното функциониране на Шенгенското пространство.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии