1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,014.1

По-добра защита от опасни стоки от Китай и други държави извън ЕС

Свят

Нови правила гарантират по-бързо изтегляне на опасни стоки от трети страни

 

През 2021 г. 73% от потребителите са пазарували онлайн (в сравнение с 50% през 2014г.), като през 2020г. 21% са поръчвали стоки извън ЕС, спрямо 8% през 2014г.

Снимка: iStock

Евродепутатите одобриха нови правила за безопасност на нехранителните потребителски продукти. За да отговорят на нарансталото онлайн пазаруване, евродепутатите одобриха нови првила за безопасност на нехранителните продукти.  

  • Уязвимите потребители, като например децата и хората с увреждания, ще бъдат по-добре защитени
  • Бързо отстраняване на опасните продукти и по-ефективна процедура за изтегляне на продукти
  • Разходите от предотвратими инциденти с опасни продукти се оценяват на 11,5 млрд. евро годишно

Предвижда се новите правила да спестят на потребителите в ЕС около 1 млрд. евро през първата година и приблизително 5,5 млрд. през следващото десетилетие.

Чрез ограничаване на броя на опасните продукти на пазара новите мерки ще намалят вредите, причинени на потребителите в ЕС поради предотвратими злополуки, свързани с продукти (оценявани днес на 11,5 млрд. евро годишно), както и разходите за здравно обслужване (изчислени на 6,7 млрд. евро годишно). 

Подобряване на оценките на безопасност

За да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара, са безопасни за потребителите, Регламентът относно общата безопасност на продуктите включва мерки, с които се гарантира, че при оценките на безопасност се вземат под внимание рисковете за най-уязвимите потребители (напр. децата), аспектите свързани с пола и рисковете за киберсигурността.

Снимка: БГНЕС
Пазарен надзор и онлайн магазини Новият регламент разширява обхвата на задълженията на икономическите оператори (като производител, вносител, дистрибутор). Надзорните органи могат да разпоредят на онлайн местата за търговия да премахнат или блокират достъпа до офертите на опасни продукти без ненужно забавяне и във всички случаи в рамките на два работни дни. Продуктите, които са с произход извън ЕС, могат да бъдат пускани на пазара само ако има установен икономически оператор в ЕС, който отговаря за безопасността им.

Ефективни процедури за изтегляне от пазара

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5