1 USD
1.80194 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,242.0

Кабинетът одобри правилата за отпускане на 300 лв. за учениците до IV клас

Кабинетът одобри правилата за отпускане на 300 лв. за учениците до IV клас

Право на помощта имат всички деца от 1 до 4-ти клас, без значение дали са в частно или общинско училище

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. С тях се регламентира редът за предоставяне на еднократни помощи от 300 лв. за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от това дали учат в държавно, общинско или частно училище. Помощта се отпуска без доходен критерий.

Промените основно са свързани с привеждане на разпоредбите на правилника в съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца, с които бяха въведени еднократни помощи за ученици във втори, трети и четвърти клас. Очаква се такава подкрепа да получат общо 156 000 деца. За изплащането им за 2023 г. ще са необходими 23,4 млн. лв.

Снимка: iStock

С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се прецизират и разпоредбите, които регламентират подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител и подкрепата на самотните осиновители.

Намалява се административната тежест за семействата при подаване на заявления декларации за отпускане на семейни помощи, съобщават от правителствения пресцентър. Прецизира се и обхватът на обмена на информация между Агенцията за социално подпомагане и МОН по отношение на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно основните принципи за обработването на лични данни.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии