1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Банките ни трескаво се готвят за еврото

Финанси

Всяка банка приема мерки за техническата подготовка за бъдещия процес

От Асоциацията на банките в България обявиха, че банковата общонст е готова да съдейства за изпълнение на решението на Народното събрание относно подготовката за въвеждане на еврото

Подготовката при кредитните институции за реализирането на заложената цел за приемане на еврото е в ход, като чрез Асоциацията банките са представени и участват в дейността на различни работни групи, сформирани съгласно Националния план за въвеждане на еврото, които подготвят необходимите нормативни и други промени. Също така всяка банка индивидуално приема мерки за техническата й подготовка за участието в процеса и отделните фази, през които той ще премине. 

Банките се стремят, освен да съдействат за гладкото му протичане, да спомогнат и за оптимизацията и ефективността на извършваните действия от всички отговорни институции и лица, като активно участват.

Всичко касаещо приемането на еврото, се извършва по Национален план за въвеждане на еврото в България. Той е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. При изготвянето на Плана са следвани добрите практики от държавите членки на еврозоната.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии