1 USD
1.81718 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,137.7

При замяната на лева с евро, стоките и услугите ще поскъпнат ли двойно?

Ето какъв е отговорът на БНБ.

 

Министерството на финансите си постави нова цел за въвеждането на еврото в България. Според ведомството възможната дата е от средата на годината, а не от януари, както първоначално беше заявено като целева дата. Междувременно на страницата на БНБ беше публикувана рубрика "Въпроси и отговори" за еврозоната. От тях става ясно, че потребителите ще могат да подават сигнали за некоректни търговци половин година преди реалното въвеждане на единната валута. 

Ето какво отговарят от Централната банка на въпроса "При замяната на лева с евро стоките и услугите ще поскъпнат ли двойно?"

Замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите.

Начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите ще бъде регламентиран в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Там ще бъде изрично предвидено, че превалутирането от левове в евро ще се извършва като цената в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс с всичките пет знака след десетичната запетая, обясняват от БНБ.

Няма да се допуска превалутиране чрез използване на съкратена форма на официалния

валутен курс. След превалутирането получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

  • когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
  • когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Цени в лева и в евро на етикетите

Снимка: БГНЕС

Предвижда се и дълъг период на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, за да се избегне спекулативното покачване на цените им в резултат на въвеждането на еврото. Този период ще започне един месец след приемането на Решението на Съвета на Европейския съюз за въвеждането на еврото от Република България и ще бъде в сила 12 месеца след датата на приемане на страната в еврозоната.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5