1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,014.1

БНБ: Отлагането на членството в еврозоната е резултат от политическата криза

Отлагането на датата за влизане в еврозоната, поставя нови предизвикателства пред БНБ и банките.

 

Генезисът на цялостното забавяне на процеса на присъединяване към еврозоната е в политическата рамка и в политическата криза през последните две години. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев на конференцията "България по пътя към еврото". 

Радев посочи, че текущите проблеми със законодателната програма и с вътрешните фактори за високата инфлация до голяма степен са следствие на политическата криза. В резултат на тази криза бюджетният процес в страната е силно разстроен. По думите му е налице  тенденция към разхлабване на "традиционно силната фискална позиция на страната, което подхранва инфлацията и затруднява пазарните мерки за нейното намаляване", посочи Радев.     

Едно от най-важните условия е България да има бюджет за 2023г. и средносрочен хоризонт твърдо под 3% от БВП.

Радев изрази надежда въпросът да получи достатъчно убедителен отговор след изборите на 2 април. 

Димитър Радев очерта ролята на БНБ в контекста на еврозоната, работата на централната банка по законодателната работа и техническата подготовка, свързана с еврозоната.

Нашият банков сектор постига исторически най-високите си резултати за рентабилност, показателите за капиталова адекватност и ликвидност са над средните за ЕС, изтъкна Радев. Той посочи, че е добре да се помисли къде щеше да бъде България, ако останалите икономически, а и не само икономически сектори в страната имаха подобни резултати.

Важно е да се помисли и къде беше БНБ  и банковия сектор не много отдавна – през 2014г. и 2015 г., когато турболенциите, през които преминахме надхвърлиха далеч границата на банковия сектор. Трансформацията от тогава до състоянието, в което се намираме днес показва сериозни и решителни реформи в контекста на пълното интегриране в ядрото на ЕС ,каквото е еврозоната, каза Радев.

Управителят на БНБ каза още, че БНБ работи системно и последователна по законодателната рамка и техническата подготовка за членство в еврозоната.  Той отбеляза приетите в края на декември м.г.промени в закона за БНБ.  До края на 31 март БНБ трябва да подготви цялостен нов проект на закон на БНБ, който трябва да включи последните промени и да регламентира всички останали въпроси от работата на институцията в условията на еврозоната. Радев посочи ,че по този проект има постигнат сериозен напредък.

По отношение на БНБ няма нито един ден закъснение по отношение на законодателната програма, свързана с еврозоната ,както и нито една открита тема по този въпрос, както с ЕЦБ, така и с ЕК, каза Димитър Радев. Той декларира, че по подобен начин стоят нещата и по отношение на техническата подготовка като отбеляза, че БНБ и търговските банки са предвидили в бюджетите си за 2023 г. необходимите средства за нейното осъществяване.

Снимка: Ладислав Цветков
Разбираме основанията на ЕК и правителството за промяна на датата. Това поставя нови предизвикателства пред БНБ и банките, защото ще наложи промяна в графиците, по които работим и калибриране на предвидените за тази цел ресурси, каза още Радев. Той добави, че БНБ и търговските банки работят системно  и последователно за въвеждане на еврото, но са готови да калибрират задачите и средствата за тяхното изпълнение при промяна на целевата дата.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5