1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

Какви са правата ни при "развод" с телекома?

БГ Бизнес
 

Винаги трябва да сте наясно какво подписвате и какво дължите

Почти всеки възрастен човек в България от години ползва мобилните услуги на телекомите. Вероятно за мнозина  информацията около това какви са ви правата и задълженията според договорите с мобилните оператори, остава до голяма степен неясна. Особено що се касае до прекратяване на договор. 

Общо приетото и договорено с Комисията за защита на потребителите правило е при прекратяване потребителят да заплаща три месечни такси обезщетение. Асоциация "Активни потребители" обаче са установили, че невинаги се спазва това правило. В някои случаи се е изисквало едномесечно предизвестие, а друг път телекомът е настоявал за заплащане на разликата между стандартната и промоционалната такса, умножена по оставащия период от договора.

С изискването на телекома за едномесечно предизвестие, потребителят освен трите месечни такси трябва да заплати и още една такса - месечната такса за предизвестието. Това обаче е в разрез със споразумението, постигнато през 2016 г. между Комисията за защита на потребителите и трите телекома. Освен това потребителят не е уведомен за това условие, когато подписва договора си. По смисъла на закона тази практика може да се дефинира като нелоялна търговска практика и подлежи на санкция от контролния орган.

Ако потребителят желае да смени своя доставчик на телекомуникационни услуги, но също така иска да запази и своя номер, пред него съществува опцията за пренос на номер. За целта той трябва да прекрати своя договор с настоящия доставчик като заяви пред бъдещия, че желае да прехвърли своя номер. Условията за пренос на номера по отношение на неустойките са идентични с тези при прекратяване на срочния договор и са също толкова тежки, скъпи и непривлекателни.

Според защитниците на потребителите, трябва да сте особено внимателни, когато подписвате или преподписвате договор. Информирайте се онлайн, когато се правят промени в Общите условия и какво точно включват те. Ако операторът въведе по-лоши общи условия от тези, на които сте се съгласили, имате право да прекратите договора без неустойки.

Ако сте дискутирали офертата си по телефон и сте се съгласили за нея, имате право да поискате копие на записа на разговора, който операторите са задължени да съхраняват. Освен това имате право да прекратите договор с телеком в случай на смърт на абоната без предизвестие и без да дължите неустойки освен за крайно устройствои.

През последните години много възрастни хора пропищяха от високи сметки и в последствие се оказва, че при подписване на договора те са се съгласили с условия, които не ги устройват, защото не са наясно с информацията. Затова особено важно е по-възрастните потребители да не се предоверяват на устните разяснения на консултантите и да не се съгласяват да подписват документи в офисите на мобилните оператори преди да се уверят с какво точно ще се ангажират, какви услуги ще получат и колко ще заплатят за тях. Ако срещнат затруднения с разбирането на някои от клаузите, да се консултират с независим специалист или поне със свой близък преди да положат подписа си. 

Винаги трябва да се информирате при прекратяване на договора за какво точно плащате и защо трябва да го заплатите, за да избегнете начисляване на недължими суми.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии